Är det brottsligt att skämtsamt erbjuda knark till någon?

2020-12-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Är det brottsligt att gå fram till poliser på stan och fråga de ifall de vill köpa knark av dig? Du har inte knark med dig utan vill bara skämta med poliserna, men får man göra så?
SVAR

Hej! och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Narkotikabrott

Brott relaterade till narkotika finns i Nakotikastrafflagen. En person kan dömas till narkotikabrott om uppsåtligen överlåter, framställer, anskaffar/transporterar/förvarar som ej är till för eget bruk, företar en handling i syfte att främja narkotikahandel eller själv innehar/ brukar narkotika (1 § narkotikastrafflagen). Straffet kan dömas upp till 3 års fängelse.

I ditt fall är punkt 5 relevant som beskriver när en person bjuder ut narkotika till försäljning eller annan åtgärd, som är ägnat att främja narkotikahandel. Den punkten har uttalats är ämnad att tillämpas på upprepade affärer som sker i mer organiserade, grövre eller mer omfattande narkotikabrottsligheten. Straffbarheten enligt denna punkten gäller inte för en enstaka försäljning av mindre mängd och för eget bruk.

Dessutom är kravet för straffbarhet att handlingen ska vara uppsåtlig, vilket innebär ungefär att det ska vara en medveten handling och personen ska vara insatt i handlingens innebörd. Om det är mer än uppenbart att det är ett skämt uppfylls inte uppsåts-kravet. Något som i denna situationen kan peka på att det inte fanns uppsåt är att du inte hade någon narkotika på dig att sälja, och att det får anses mindre troligt att en person medvetet skulle göra en brottslig handling mitt framför okända poliser.

Ditt "skämt" uppfyller således inte förutsättningarna för att uppfylla ett brott.

Kan det vara ett annat brott?

Nej det ser jag inte att det skulle kunna vara. Men det kan finnas andra anledningar att inte skämta med poliserna, var alltid respektfull och sätt inte dig i situationer som du inte kan förklara dig ur.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (565)
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?
2021-11-30 Vad kan jag få för straff för innehav av 200 cannabisplantor?

Alla besvarade frågor (97626)