Är det brottsligt att sälja lånade saker?

FRÅGA
Hej! Det är såhär att min syster har lånat ut en spjälsäng till en tjej under en tid då hon skulle haft barn. Nu såg vi att den skulle säljas och vi bad henne att inte sälja, utan ge den tillbaka. Men hon sålde vår egendom ändå. Är det straffbart? Det var ett lån och vi bad att få tillbaka den men hon sålde den istället.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är en olaglig handling och regleras i brottsbalken (BrB). Det brott som är aktuellt i detta fall är förskingring enligt 10 kap 1 § BrB. I brottet förskingring är det 5 ”villkor” som ska vara uppfyllda för att brott ska anses begått:

1. att någon har besittning över en sak för någon annans räkning, dvs. inte för egen räkning,

Eftersom det är din syster som äger spjälsängen och endast lånat ut den till en tjej som senare skulle lämna tillbaka den är villkor 1 uppfyllt.

2. på grund av ett avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning,

Det bör röra sig om ett muntligt avtal då din syster sagt att hon får låna spjälsängen och inte gett bort den.

3. den som har fått besittning över saken är skyldig att utge egendomen till annan,

Tjejen är skyldig att lämna tillbaka spjälsängen till din syster efter en viss tid.

4. men åsidosätter vad han har iakttagit för att kunna fullgöra sin utgivningsskyldighet.

Eftersom tjejen säljer spjälsängen istället för att lämna tillbaka den så åsidosätter hon sin skyldighet att lämna tillbaka den.

5. det här åsidosättandet innebär en förmögenhetsöverföring, dvs ekonomisk skada.

Eftersom tjejen säljer spjälsängen så har det inneburit en ”vinning” för denna tjejen medan det medfört en förlust för din syster eftersom hon blivit av med spjälsängen.

Sammantaget… att ”tjejen” sålt din systers spjälsäng som hon lånat ut till tjejen och sedan utan din systers tillstånd sålt den innebär att ”tjejen” har begått brottet förskingring. Det är möjligt att polisanmäla en sådan handling.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (205)
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-28 Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?
2021-06-23 Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?
2021-05-17 Vad kan man göra om man inte får tillbaka sovartiklar från exet?

Alla besvarade frågor (94231)