Är det brottsligt att sälja lånade saker?

FRÅGA
Hej! Det är såhär att min syster har lånat ut en spjälsäng till en tjej under en tid då hon skulle haft barn. Nu såg vi att den skulle säljas och vi bad henne att inte sälja, utan ge den tillbaka. Men hon sålde vår egendom ändå. Är det straffbart? Det var ett lån och vi bad att få tillbaka den men hon sålde den istället.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är en olaglig handling och regleras i brottsbalken (BrB). Det brott som är aktuellt i detta fall är förskingring enligt 10 kap 1 § BrB. I brottet förskingring är det 5 ”villkor” som ska vara uppfyllda för att brott ska anses begått:

1. att någon har besittning över en sak för någon annans räkning, dvs. inte för egen räkning,

Eftersom det är din syster som äger spjälsängen och endast lånat ut den till en tjej som senare skulle lämna tillbaka den är villkor 1 uppfyllt.

2. på grund av ett avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning,

Det bör röra sig om ett muntligt avtal då din syster sagt att hon får låna spjälsängen och inte gett bort den.

3. den som har fått besittning över saken är skyldig att utge egendomen till annan,

Tjejen är skyldig att lämna tillbaka spjälsängen till din syster efter en viss tid.

4. men åsidosätter vad han har iakttagit för att kunna fullgöra sin utgivningsskyldighet.

Eftersom tjejen säljer spjälsängen istället för att lämna tillbaka den så åsidosätter hon sin skyldighet att lämna tillbaka den.

5. det här åsidosättandet innebär en förmögenhetsöverföring, dvs ekonomisk skada.

Eftersom tjejen säljer spjälsängen så har det inneburit en ”vinning” för denna tjejen medan det medfört en förlust för din syster eftersom hon blivit av med spjälsängen.

Sammantaget… att ”tjejen” sålt din systers spjälsäng som hon lånat ut till tjejen och sedan utan din systers tillstånd sålt den innebär att ”tjejen” har begått brottet förskingring. Det är möjligt att polisanmäla en sådan handling.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (216)
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?
2021-10-17 Är det straffbart att behålla en felaktig utbetalning?

Alla besvarade frågor (98465)