FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott04/07/2021

Är det brottsligt att säga ordet "neger"?

Hej!

Är det straffbart om tre familjemedlemmar (etniskt svenska, vita) sitter och pratar och en av dem använder ordet neger när hen beskriver vilka som bor grannar? Diskussionen sker i detta slutna sällskap i en av familjemedlemmarnas hem. Ingen granne är närvarande eller hör.

MVH

Lawline svarar

Hej!,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättsliga utgångspunkter
Jag strukturerar mitt svar genom att först förklara vad som krävs rent generellt för att det ska vara fråga om brott, det vill säga vara olagligt, varefter jag tar upp ett par brott som kan komma i fråga i denna situation för att sedan belysa med praxis. I avslutningen återfinns en diskussion kring din specifika fråga, det framgår att diskussionen sker bakom "stängda dörrar".

Uppsåt
När det kommer till brott och straff är det i regel Brottsbalken (BrB) som är tillämplig lag. Huvudregeln säger att det krävs uppsåt, det vill säga att brottet begås med insikt om vad som görs samt insikt om konsekvenserna för detta, för att en handling ska kunna anses som brottslig (1 kap. 2 § BrB).

Aktuella brott
En bestämmelse som skulle kunna bli tillämplig i ett fall där ordet används är hets mot folkgrupp. Den som genom ett uttalande eller annat meddelande som sprids uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp som anspelar sig bland annat på hudfärg, som i det här fallet, ska dömas för hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § BrB). Användningen av ordet kan ses som ett uttryck för missaktning gentemot en grupp av personer och därmed resultera i brottet hets mot folkgrupp. Den nämnda paragrafen nämner emellertid att det även måste vara fråga om en spridning, vilket innebär att mer än ett fåtal personer ska ha tagit del av missaktningen. Frågan blir då om kravet på spridning är uppfyllt i detta fall när en familjemedlem använder uttrycket till de övriga. Eftersom det rör sig om fler än ett fåtal personer är kravet sannolikt uppfyllt.

Även förolämpning skulle kunna komma i fråga, men detta om det riktades mot någon särskild indivd och denna utsattes för kommentarerna mer direkt. Den som uttrycker sig nedsättande gentemot annan ska dömas för förolämpning om det är ägnat att kränka dennes självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § BrB). Användning av ordet skulle kunna anses som att uttrycka sig nedsättande och därmed resultera i förolämpning enligt denna paragraf.

Rättspraxis
Det har förekommit ett fall där en hovrätt bedömt att det utgjort missaktning av en grupp individer med viss hudfärg vid upprepade uttalanden av ordet. Gärningsmannen dömdes härmed för hets mot folkgrupp (Hovrätten för Nedre Norrland mål nr B 906-15).

En hovrätt har även bedömt att ett uttalande av ordet varit fråga om förolämpning. Domstolen ansåg att användandet av ordet var ägnat att såra offrets ärekänsla. Gärningsmannen dömdes i och med detta för förolämpning (HovR mål nr B 1131-08).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis blir det främst fråga om hets mot folkgrupp. För att det ska vara fråga om brott krävs därtill diverse rekvisit (villkor) som ska vara uppfyllda för att det ska utgöra ett brott. Det krävs uppsåt till brottet och att uppsåtet täcker frånvaron av rättfärdigande omständigheter, det vill säga, personen i fråga ska förstå att det inte är okej att uttala sig på detta sätt.

Däremot är inte alla form av uttryck för ordet olagligt. Enligt Justitiekanslern uppfattas ordet som nedsättande men det är inte alltid brottsligt att använda sig av ordet (Justitiekanslerns beslut daterat 2010-09-16, diarienummer 5720-10-31).

Huruvida det är olagligt att använda ordet i detta sammanhang kommer avgöras mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, där det fordras att alla de nödvändiga rekvisiten för straffansvar är uppfyllda.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani GobraeelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo