Är det brottsligt att öronkupera sin hund utomlands?

2019-06-30 i Övriga brott
FRÅGA
Är det lagligt att ta med sin svenskfödde hund utomlands och kupera dennes öron för att sedan åka tillbaka till Sverige igen när öronen är läkta? Givetvis skulle allt detta ske med bedövning och på klinik.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har öronkupering på hund varit förbjudet sedan den första djurskyddslagen och straffet är böter eller fängelse i högst två år (gällande nuvarande lagstiftning, se 4 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192)). Anledningen till detta är att ingreppet bedöms utsätta djuret för onödigt lidande, särskilt då kupering av öron anses vara en meningslös stympning vars enda uppgift är att tillfredsställa en trend (en så kallad "lyx- eller modeoperation") (se SOU 1938:36).

Enligt svensk lag gäller att brott som är begånget utom riket av svensk medborgare kan dömas efter svensk lag och vid svensk domstol (se 2 kap. 2 § brottsbalken). Detta kallas för den "aktiva personalitetsprincipen" och innebär att den svenska straffrättsliga jurisdiktionen sträcks ut till utanför landets gränser. Regeln begränsas däremot av kravet på dubbel straffbarhet, vilket innebär att en bestraffning i Sverige generellt förutsätter att det handlar om en gärning som också utgör brott på gärningsorten.

Sammanfattningsvis finns inget klart svar på din fråga; det beror på. Det avgörande är huruvida det finns en liknande straffbestämmelse i det andra landet. Jag avråder dig dock från att öronkupera din hund, vare sig det är lagligt eller inte i utlandet; det skulle innebära ett onödigt lidande av det försvarslösa djuret.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå ;,, Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 19:49
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (682)
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?
2019-09-09 Vad händer om föräldrarna ljuger för polisen om att sonen använder narkotika?
2019-09-04 Får yrkesverksamma transportera knivar på allmän plats?
2019-08-31 Hur ansöker jag om kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (72997)