Är det brottsligt att olovligen ta annans el?

FRÅGA
Jag har kommit på att min hyresvärd har kopplat på ett strömuttag på min el som jag får bekosta. Han har använt det uttaget så länge jag har bott här, till maskiner m.m, är inte det stöld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det ett brott?

Att olovligen ta el från annan på det här viset är brottsligt. Brottet heter olovlig energiavledning och du kan hitta det i 8 kapitlet 10 § brottsbalken.

Även om hyresvärden tror sig haft rätt att ta el från det uttaget friar det honom inte från ansvar.

Vilket straff kan det bli?

Straffskalan för olovlig energiavledning är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt är straffskalan fängelse från sex månader till fyra år. För att olovlig energiavledning ska anses vara grovt ska det här beaktas:

Var gärningen av särskilt farlig art, Har gärningen avsett betydande värde, eller Har gärningen inneburit synnerligen kännbar skada

Jag skulle råda dig att göra en polisanmälan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Alicia Abreu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97574)