Är det brottsligt att ljuga under ett polisförhör?

2020-06-23 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag ljög om att ha förhört polisen .. Kan jag begära en andra förhör för att tala ärligt om vad som hände ... och vad är omfattningen av dess effekt under en domstol ... och anledningen till att jag inte talade sanningen är rädsla ...Tack så mycket
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret är att det under vissa omständigheter kan vara brottsligt att ljuga i polisförhör. Har du ljugit på ett brottsligt sätt kan du genom att rätta till dina felaktiga uppgifter få ett lägre straff eller bli fri från ansvar.

Är det brottsligt att ljuga under ett polisförhör?

Som huvudregel är det inte ett brott att ljuga under ett polisförhör. Ljuger du däremot om att en oskyldig person har begått en viss gärning, att det fanns besvärande omständigheter eller annars förnekar att det förelåg omständigheter som hade gjort bedömningen av en gärning mildare så är detta ett brott. Att helt enkelt snacka strunt om en viss persons skuld, förutsatt att den personen finns på riktigt, är ett brott som kallad "falsk tillvitelse" (15 kapitlet 7 § Brottsbalken). Falsk tillvitelse kan högst ge fängelse i upp till 2 år eller om det är av ringa grad (dvs. mild form av brottet) böter eller fängelse i högst 6 månader.

Däremot är det inte olagligt att ljuga om andra omständigheter under ett polisförhör exv. Att man såg någon springa från platsen, signalement på en gärningsman, tidpunkten för en viss gärning och så vidare.

Kan sanningen rentvå mig?

Har du begått falsk tillvitelse kan du genom att säga sanningen få ett lägre straff. Räknas brottet som ringa kan du inte bli dömd över huvud taget. Ansvarsfrihet eller nedsatt straff förutsätter att du rättar till dina uppgifter frivilligt och innan det uppkommer stora konsekvenser av dina osanningar (15 kapitlet 14 § Brottsbalken).

Oavsett om dina osanningar är brottsliga eller inte kan det kännas bra att säga sanningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!

Hälsningar.

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (891)
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm

Alla besvarade frågor (88319)