Är det brottsligt att ljuga om sin identitet i syfte att avslöja en annan persons falska vittnesmål?

2016-12-27 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Om jag är åtalad för ett brott och personligen vet att ett vittne ljuger – får jag ringa upp denne och ljuga om min identitet, t.ex. vara juristombud (t.ex. dennes advokats assisten) och påstå att nya vittnesmål inkommit för att lura fram sanningen och då spela in detta samtal?
SVAR

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Min förhoppning är att det svar som följer nedan kan vara dig till hjälp. Om du vill ha ett mer uttömmande svar är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta (alternativt, om du föredrar diskretion, mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com).

Min bedömning är att du inte skulle begå någon brottslig gärning om du väljer att agera på det vis som du skisserar i frågan. Det finns helt enkelt ingen straffbestämmelse som behandlar situationer där en person muntligen ljuger om sin identitet och på det viset tillskansar sig uppgifter. En annan sak är det om man i skrift presenterar sig som någon annan än den man är, vilket kan utgöra urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § brottsbalken och bestraffas med fängelse.

Följaktligen gör jag bedömningen att du kan gå vidare med din plan utan att riskera straff. Däremot avråder jag dig, av moraliska skäl, från att göra detta. Jag har full förståelse för din tankegång och frustration men anser inte att det är försvarbart att, även i de fall det inte är brottsligt, utnyttja någon annans namn för att få fram information. Särskilt inte när det namn som utnyttjas tillhör någon som ”den lurade” har skäl att hysa starkt förtroende för.

Min rekommendation är istället att du, givet att du är säker på att vittnet ljuger, kraftfullt påtala detta under ditt eget vittnesmål i domstolen och, om vittnet vidhåller sin falska utsaga, polisanmäla vederbörande för mened (se 15 kap. 1 § brottsbalken). Mened är ett mycket allvarligt brott som nästan alltid, p.g.a. att det utgör ett påtagligt hot mot rättssäkerheten, resulterar i fängelsestraff. Om ett lögnaktigt vittnesmål dessutom föranlett att en oskyldig person blivit dömd kan brottet betraktas som grovt, vilket bestraffas med fängelse i lägst två år.

Sammanfattningsvis anser jag att du ska använda dig av de formella vägar som står till buds för att avslöja och straffa en person som missbrukar rättsväsendet. Om du ändå går vidare med planen att lura till dig uppgifter som underlättar din situation så önskar jag dig lycka till med det (det är mycket möjligt att jag tänkt på samma vis själv i motsvarande situation).

Oberoende av hur du väljer att göra så är du, som sagt, välkommen att tillhandahålla mig mer detaljerade uppgifter och/eller efterfråga specifika kompletterande upplysningar om rättsläget. Om det är så att det aktuella vittnet också gjort en ogrundad polisanmälan mot dig, och således själv är målsäganden, så kan denna omständighet ge upphov till straffansvar för hen på andra grunder än det som presenterats ovan.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (865)
2020-11-30 Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar
2020-11-30 Hets mot folkgrupp genom profilbild?
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på sig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?

Alla besvarade frågor (86910)