FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/09/2021

Är det brottsligt att köpa ut alkohol och cigaretter till en 15-åring?

Hej! Jag känner en som är 35 år som köper ut både alkohol och cigarretter till en tjej som är 15 år. Är detta ett brott eller kan man anmäla detta till polisen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att behandla lagligheten avseende utköp av alkohol och cigaretter var för sig. Jag kommer sedan att besvara frågan om man kan anmäla det till polisen.

Är det brottsligt att köpa ut alkohol till en 15-åring?

Alkohollagen innehåller regler beträffande hantering av alkohol. En person får enligt dessa regler inte köpa ut alkohol till någon som är under 20 år. (3 kap. 9 § alkohollagen) I fråga om folköl är åldersgränsen 18 år. (se 3 kap. 7 § alkohollagen)

Genom att köpa ut alkohol till någon som är 15 år gammal agerar personen i strid mot denna bestämmelse. Personen kan härmed dömas för brottet olovligt anskaffande av alkohol, även kallat langning. Påföljden kan bli böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet anses vara grovt, fängelse i högst fyra år. (11 kap. 7 § alkohollagen) Om brottet däremot anses vara ringa kan personen undgå ansvar. (11 kap. 10 alkohollagen) Det är dock osannolikt att personen undgår ansvar om hen medvetet köper ut alkohol till en 15-åring.

Är det brottsligt att köpa ut cigaretter till en 15 åring?

Tobakslagen innehåller ett förbud mot att i näringsverksamhet sälja tobak till minderåriga eller till andra personer om det finns en särskild anledning att anta att tobaken är avsedd att överlämnas till en minderårig. (5 kap. 18 § tobakslagen) Förbudet gäller dock bara näringsidkare och alltså inte privatpersoner. Det finns inte heller några andra bestämmelser som hindrar en privatperson att köpa ut cigaretter till minderåriga. Detta utgör alltså inte något brott.

Om det skulle vara så att personen i fråga köper ut och säljer cigaretter i en större omfattning, detta kontinuerligt och i vinstsyfte, kan personen däremot anses bedriva en näringsverksamhet varvid det ovannämnda förbudet kan bli tillämpligt.

Kan man anmäla detta till polisen?

Som framgår ovan begår personen ett brott genom att köpa ut alkohol till en 15-åring. Brottet kan anmälas till polisen. Detta kan man göra exempelvis genom att tipsa polisen om brottet, vilket du kan läsa mer om på polisens hemsida.

Sammanfattning

Det är brottsligt att köpa ut alkohol till en 15-åring. Det är däremot inte brottsligt att som privatperson köpa ut cigaretter till en 15-åring. Langning av alkohol kan anmälas till polisen.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo