Är det brottsligt att konsumera äpplen inne i butiken?

FRÅGA
En person blir stoppad av en väktare i en butik då han äter två äpplen i butiken. Under hela rättegångsprocessen hävdar personen att den hade tänkt att betala. Vad bör gärningen rubriceras som? Personen har alltså inte passerat kassalinjen och hade som avsikt att betala för äpplena (RH 1984:54). Problemet är ju dock att varan är konsumerad och det finns ingen direkt prisangivelse för äpplena till skillnad från fallet med kycklingen. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ringa Stöld

I Brottsbalken 8 kap. 2 § regleras brottet ringa stöld (tidigare snatteri), som att en person olovligen tillgriper vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, tillgreppet innebär skada, och det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anses som ringa.

Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld enligt praxis 1000 kr, HD:s dom B 5097-08 från den 30 sept 2009.

Prisangivelsen på äpplena borde inte spela någon roll, eftersom man kan fastställa att de inte var gratis och att de inte översteg 1000 kr. Alltså borde gärningen rubriceras som ringa stöld enligt BrB 8:2.

Problemet med ringa stöld är att försök till brottet inte är straffbart, 8 kap. 12 § Brottsbalken, och alltså blir den avgörande frågan när brottet anses fulllbordat.

Vad händer när en vara är konsumerad?

Precis som du säger finns det ett avgörande från Hovrätten där en person som ertappats med att äta en kyckling inne i en matbutik dömdes för snatteri (RH 1984:54), eftersom brottet ansågs fullbordat när personen konsumerade kycklingen och dessutom inte hade pengar att betala den för. Den dömde erkände dessutom dessa omständigheter, samt att han inte hade möjlighet att betala. I ett anant fall från Hovrätten (RH 1983:6) hade en person istället konsumerat en korv inne på livsmedelsavdelningen. Där friades personen från snatteri, med endast motiveringen "brottets fullbordan anses inte klarlagt". Det råder alltså bristande praxis på området och någon vägledning från Högsta Domstolen finns ännu inte.

Min bedömning, utifrån praxis från hovrätten, är att personen inte borde dömas för ringa stöld, eftersom denne hade tänkt betala för äpplena. Sålänge personen hade betalningsmöjligheter borde alltså personen frias från brottsanklagelsen.

Värt att tillägga är att i övrig praxis anses stöld eller ringa stöld vara fullbordat när man passerat kassaspärrarna eller larmbågarna med varan. Det anses även vara fullbordat när man går ut från en avdelning till en annan avdelning med varan, se NJA 1972 s.253 och RH 2007:49.

Med vänlig hälsning,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll