Är det brottsligt att kasta någons cykel i en bäck?

FRÅGA
Hej, är 15 år. Medans jag var i skolan så tog en person min cykel och kasta ner den i en bäck, vad har denna person begått för brott ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Jag bedömer det som att personen har begått brottet egenmäktigt förfarande och eventuellt brottet skadegörelse.

Om cykeln har blivit skadad och du har försäkring på din cykel så är mitt råd att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se om du kan få skadorna ersatta.

Jag föreslår också att du kontaktar polisen och berättar vad som hänt och anmäler händelsen. Polisen kan du nå på telefonnummer 114 14. Du kan även läsa mer på polisens hemsida, se exempelvis https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Skadegorelse-och-klotter/.

Utredning

För att personen ska kunna straffas för något av brotten jag undersöker krävs att personen har haft uppsåt att begå brotten. Det betyder att personen måste ha begått brotten medvetet, med syfte att ta din cykel eller skada den. Baserat på det du berättar verkar personen ha haft uppsåt, annars finns det antagligen ingen anledning att göra så som personen har gjort.

Brott där någon tar någon annans egendom regleras i bland annat kapitel 8 i Brottsbalken (BrB). Av 8:8 BrB framgår att den som utan lov tar något från någon annan, utan att ha någon avsikt att behålla det som tagits, begår brottet egenmäktigt förfarande. Det kan till exempel handla om att någon flyttar på någon annans saker utan tillåtelse.

Personen har tagit din cykel. Eftersom personen har kastat iväg cykeln verkar hen inte haft avsikt att behålla den. Jag bedömer det därför som att personen har begått brottet egenmäktigt förfarande. Straffet för det brottet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Brott som innebär att någons egendom förstörs regleras i bland annat i kapitel 12 i BrB. Av 12:1 BrB framgår att den som skadar någon annans egendom begår brottet skadegörelse. Det framgår inte av din fråga, men om cykeln skadats av att bli kastad i bäcken så är min bedömning att personen även har begått brottet skadegörelse. Straffet för det brottet är böter eller fängelse i högst ett år.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (668)
2021-01-21 Medhjälp till stöld
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88421)