Är det brottsligt att inte anmäla ett brott?

2019-04-14 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Min pojkvän brukar hasch/cannabis och ibland även när jag är med. Vad kan bli konsekvenserna av att jag vet att han gör något olagligt om han blir tagen och jag är med?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underlåtenhet att avslöja brott
I svensk rätt finns ett brott som kallas för "underlåtenhet att avslöja brott" (23 kap. 6 § brottsbalken). Det innebär att en person i vissa fall kan begå en brottslig gärning om denne inte anmäler ett brott. För att en underlåtenhet ska vara straffbar krävs att en straffbar underlåtenhet är föreskriven för det brottet.

Exempel
I 3 kap. 1 § brottsbalken föreskrivs att brottet mord är straffbar. I 3 kap 11 § framgår att en underlåtenhet att avslöja brottet mord är straffbart enligt 23 kapitlet. Det krävs alltså en särskild hänvisning från brottet till 23 kapitlet för att underlåtenheten ska vara straffbar. Om det är föreskrivet och personen inte anmäler brottet så gör sig denne skyldig till underlåtenhet att avslöja brott.

Narkotikabrott
En sådan hänvisning till 23 kapitlet i brottsbalken finns inte reglerat i narkotikastrafflagen. Det innebär att det inte är straffbart för dig att inte anmäla brottet. Skulle du däremot bära narkotika på dig kan du dömas för innehav av narkotika, trots att narkotikan tillhör din pojkvän (1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (419)
2020-05-31 Påverkar ringa narkotika möjligheten till körkort? Vad är straffet ?
2020-05-29 Vad ett narkotikabrott kan innebära för en persons arbetssituation
2020-05-27 Är det straffbart att bruka cannabis och vad kan påföljden bli?
2020-05-25 Är cannabisknoppar lagliga?

Alla besvarade frågor (80615)