Är det brottsligt att ha hakkors på väggen hemma?

2020-12-21 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag var på besök hemma hos en nära bekant tillsammans med 20 personer till för en fest. Väl hemma såg jag att han hade en hakkors flagga samt ett porträtt av Hitler upphängd på väggen. Jag gissar att han har de på väggen annars också men att han tar ner de när andra är i hans hem, den här gången hade han visst glömt göra det. Så med andra ord har hans beundrandan för Hitler exponerats till andra, är det brottsligt att göra så som han gör?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som kan bli aktuellt i detta fallet är hets som folkgrupp som regleras i 16 kap. 8 § Brottsbalken. För att dömas till brottet krävs att tre rekvisit är uppfyllda: 1) Spridande av ett uttalande eller meddelande, 2) som uttrycket hot eller missaktning 3) för en folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, sexuell läggning, trosbekännelse, etnisk eller nationellt ursprung eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Straffet för den som döms för hets mot folkgrupp är böter eller fängelse upp till 2 år, eller om brottet anses som grovt till fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år (8 § 2 st brottsbalken).

Spridningsrekvisitet
Tidigare krävdes att uttalandet eller meddelandet spreds på en allmän eller offentlig plats men det kravet gäller inte längre. Ett meddelande kan också utgöras av en bild eller annat som inte är skrift. Det första spridningsrekvisitet är uppfyllt om meddelandet/uttalandet når ut till fler än ett fåtal personer och utanför den helt privata sfär. I tidigare domar har domstol uttalat att rekvisitet inte är uppfyllt om det enbart spridits till 3-4 personer. Ingår hemmet som den privata sfären även om det är många människor där? Det är troligt att svaret är nej här. Det är inte straffbart att göra uttalanden till någon nära bekant om ni är hemma, men om personen bjuder dit väldigt många människor får meddelandet anses ha spridits. En annan sak är att i målet RH 1997:28 uttalade domstolen att straffansvaret inte är begränsat till meddelanden som sprids till andra personer som inte sympatiserar med det.

Utifrån detta menar jag att spridningsrekvisitet kan vara uppfyllt i ditt fall eftersom 20 + personer får anses som fler än ett fåtal, och att det inte är avgörande hur många på festen som sympatiserar med den nazisitiska ideologin eller annat liknande.

Hot eller missaktning för en folkgrupp som anspelar på någon av de skyddade grupperna
Dessa rekvisiten brukar sällan vara problem att avgöra om de är uppfyllda eller inte. Det finns väldigt många domar för hets mot folkgrupp som behandlar olika uttryck av sympati med naziströrelsen.

Det är också så att brottet inte är ett målsägandemål, vilket innebär att det inte måste vara en person tillhörande den skyddade gruppen som upplever uttalandet/meddelandet för att det ska vara brottsligt.

Sammantaget, enligt min bedömning kan din vän uppfylla rekvisiten för brottet hets mot folkgrupp genom att ha visa upp de sakerna och bilderna under en kväll när många människor var närvarande och kunde uppfatta dessa. Dock är det inte ett brott att äga saker från andra världskriget eller Nazityskland och har de uppsatta i sin bostad eller som ovan nämnt om han möjligtvis har de framme när någon av hans närmaste kommer över.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga.

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (928)
2021-04-12 Kan banken spärra kunds konto innan kunden kontaktats?
2021-04-12 Preskriptionstid urkundsförfalskning
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått

Alla besvarade frågor (91130)