FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/03/2020

Är det brottsligt att gå naken på stranden?

Är det ofredande eller något med sexuellt när en kvinna går på stranden och tagit av sina trosor. Utan BeHå kan inte vara straffbart.

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din fråga gäller den situation då en kvinna går naken på en offentlig strand.

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att vara naken offentligt. Det finns dock några bestämmelser som ett sådant beteende kan falla under.

Sexuellt ofredande

Som du är inne på i din fråga så skulle sexuellt ofredande kunna bli tillämpligt (6 kapitlet 10 § 2 stycket brottsbalken). Det som är otillåtet i denna bestämmelse är att blotta sig. För att kunna dömas för sexuellt ofredande/blottning krävs det dock att blottandet är av sexuell karaktär och att blottandet riktar sig mot en bestämd person eller flera bestämda personer. Ett typexempel på detta är en person som i övrigt är påklädd, blottar sitt könsorgan för någon för att få sexuell stimulans. Om en kvinna går naken på stranden och hon inte blottar sig i ett sexuellt syfte eller riktar sig mot en eller flera bestämda personer kommer det inte bli fråga om sexuellt ofredande.

Förargelseväckande beteende

Att vara naken i offentliga miljöer kan istället falla under brottet förargelseväckande beteende (16 kapitlet 16 § brottsbalken). Det handlar om beteenden som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Det krävs inte att beteendet faktisk väcker förargelse hos någon utan det räcker att beteendet typiskt sett väcker sådan förargelse. Ett exempel på ett sådant beteende är någon som urinerar på en offentlig plats. Det är dock svårt att avgöra om kvinnan kan dömas för förargelseväckande beteende då hon går naken på stranden. I det fall någon skulle gå naken på ett torg skulle personen med största sannolikhet dömas för förargelseväckande beteende. Stranden är dock en plats som typiskt sett tillåter mer nakenhet än exempelvis ett torg. Det är omständigheterna i det speciella fallet som får avgöra om det är otillåtet eller ej. Sådant som skulle kunna spela in i en sådan bedömning är t.ex. hur mycket folk det är på stranden eller om det från ansvarig för stranden finns ett uttryckligt förbud mot nakenhet, som i så fall skulle kunna ge en fingervisning om att nakenhet på platsen skulle kunna väcka förargelse hos allmänheten.

Sammanfattning

Om en kvinna går naken på stranden kan hon dömas för sexuellt ofredande om blottandet är av sexuell karaktär och riktat mot en eller flera bestämda personer. Om blottandet inte är av sexuell karaktär men kan väcka förargelse hos allmänheten så kan hon dömas för förargelseväckande beteende. Det kan dock mycket väl vara så att kvinnan inte gör sig skyldig till något brott alls, det är omständigheterna i det specifika fallet som får avgöra det.

Hoppas du fått svar på sin fråga, har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Sanna WallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo