Är det brottsligt att få nakenbilder av en 14-åring?

Hej. Jag kom i kontakt med en tjej på myshörnan. Vi utbytte nummer och vi kommunicerade via sms.

Flickan ville ha bilder på mig och hon skickade på sig själv också.

Både vanlig och naket överkropp. Jag skickade på mig naken.

Det visade sig att flickan var 14 år. Jag själv är 26 år.

Är detta ett brott Jag kommer dömas för?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är att det kan anses vara ett brott du kan komma att dömas för, brottet kallas utnyttjande av barn för sexuell posering.

Enligt brottsbalken 6 kap 8 § ska den, som främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering, dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anses som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Begreppet sexuell posering avser sådana handlingar som för en vuxen har en klar och otvetydig sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Det ska vara fråga om medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Barnets uppfattning eller inställning har inte någon betydelse för frågan om brott föreligger. Barnet kan således inte samtycka till gärningen.

Åldersgränsen är femton år. Med att gärningsmannen främjar avses detsamma som i straffbestämmelsen för koppleri. I propositionen nämns som exempel att en person genom att ställa en lokal till förfogande möjliggör eller i vart fall underlättar för barnet att sexuellt posera. Att psykiskt påverka i en inte alltför obetydlig grad kan vara ett främjande, liksom att tvinga, förmå eller förleda en person till något utgör ett främjande. För straffansvar krävs dock inte att en posering kommit till stånd i det enskilda fallet.

Den som utnyttjar kan göra detta genom att få ekonomiska eller andra fördelar. Utnyttjandet kan således avse annat än ekonomisk vinning. Att låta ett barn sexuellt posera inför sig eller att utnyttja ett barn för framställning av en pornografisk bild är ett utnyttjande. Att anlita en ung människa i pornografiska sammanhang eller för framställning av pornografiskt material torde regelmässigt innehålla inslag av utnyttjande.

Sammanfattning

Rekvisiten för brottet är alltså att främja eller utnyttja, utföra eller medverka och sexuell posering. Om det är så att flickan i detta fall skickat bilderna till dig utan att du alls bett om någon bild, är det inte att anse som ett brott, men om du uppmanat flickan att skicka bilder av sexuell karaktär till dig kan det komma att anses som ett brott. Det kan också påpekas att det krävs att åklagare väcker åtal och bevisar att dessa rekvisit är uppfyllda för att det ska bli aktuellt med en eventuellt en fällande dom mot dig.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo