Är det brottsligt att dra upp någons tröja?

Hej, på en halloweenfest när jag skulle därifrån så gick jag in i ett rum för o byta om och en annan var där, som inte jag känner. Jag sa att han får vända sig om elr blunda för jag skulle byta om. Det ville han inte så jag vände mig om, och tog av linnet. Då ville han att jag skulle vända mig om. Men jag tog på min tröja och var färdig sedan. Då försökte han dra upp min tröja och jag höll ner den men han fortsatte försöka och försökte sedan kika under när han inte fick upp den. Han slutade först när en annan kom in. Är detta straffbart?

Lawline svarar

Hej,

Inledningsvis vill jag beklaga att du har blivit utsatt för det som har inträffat. Ett sådant agerande är givetvis djupt respektlöst, oavsett vad lagen säger om saken.

Det framgår i 6 kap 10 § andra stycket brottsbalken att det är otillåtet att genom ord eller handlande ofreda en person på ett sätt som ägnat att kränka dennes sexuella integritet. Att försöka dra upp en annan persons tröja är ett sådant agerande som normalt sett faller inom ramen för brottsbestämmelsen, även om det har viss betydelse hur mycket kroppskontakt som har förekommit. Enligt min mening synes det som att den aktuella mannens agerande är brottsligt enligt den här bestämmelsen.

Även om gärningen inte skulle anses ha kränkt din sexuella integritet i den mening som det talas om i den ovanstående bestämmelsen om sexuellt ofredande är agerandet brottsligt. I så fall har istället brottet ofredande begåtts (se 4 kap. 7 § brottsbalken).

Enligt min mening bör du anmäla mannen för dessa brott. En annan sak är att det tyvärr inte finns några garantier för att polisen kommer att åta sig ärendet.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”