Är det brottsligt att bära ordningsvaktuniform på maskerad?

2017-09-30 i Övriga brott
FRÅGA
Om man inte påstår sig vara ordningsvakt men vill skoja, alltså maskerad och sånt. Är det då olagligt att ha kläder märkt "Ordningsvakt" utan bricka eller legitimation? Tidigare svar har sagt att det inte är det!"Utge sig för att vara ordningsvakt2016-03-31 i ÖVRIGA BROTTFRÅGAsåg en del hemsidor på nätet där många säljer Ordningsvakt uniformer! Är det inte ganska konstigt att en privatperson kan köpa OV uniformer? Då kan man ju springa runt på stan och leka OV och gripa folk. Är det inte olagligt att utge sig för att vara OV liksom att utge sig för att vara polis? Om man inte är det förstås.SVARHej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att obehörigen utge sig för att vara ordningsvakt omfattas av 17 kap. 15 § brottsbalken (föregivande av allmän ställning) och är följaktligen brottsligt förutsatt att det skett uppsåtligen (se 1 kap. 2§ brottsbalken).Om personen inte utger sig för att vara ordningsvakt så är det således inte brottsligt, exempelvis om det är en utklädnad inför en maskerad och liknande.Att däremot uppsåtligen utge sig för att vara ordningsvakt samt att springa runt och gripa folk är dock brottsligt och straffbart!Hoppas du fick svar på din fråga,Mvh,Johan Håkansson"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Precis som tidigare rådgivare svarat är det olagligt att klä ut sig till ordningsvakt endast om man med denna utklädnad utger sig för att arbeta just som ordningsvakt. Det är inte olagligt att bära den på maskerad om det uppenbarligen är en maskeraddräkt och du bara bär den för skoj skull. Lagbestämmelsen som tidigare rådgivare nämnt säger att det är straffbelagt att obehörigen bära uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger bäraren sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i allmännas tjänst. Att endast ha en tröja med märkt "ordningsvakt" kan därför vara tillräckligt om detta tillsammans med ditt beteende ger allmänheten en uppfattning av att du faktiskt arbetar som ordningsvakt. Förutom att dräkten och ditt beteende ska ge allmänheten uppfattning om att du arbetar som ordningsvakt krävs även att det är din avsikt med detta för att det ska vara straffbart. Det krävs alltså uppsåt.

Sammanfattningsvis: Det är inte olagligt så länge du inte uppsåtligen lurar människor att du arbetar som ordningsvakt.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?