Är det bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för fel på en spiskåpa i en bostadsrätt?

Hej, bor i en bostadsrätt och undrar om det är jag som lägenhetsägare eller föreningen som skall bekosta ev. fel på en spiskåpa till den centrala ventilationen.

Vänligen

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Om bostadsrättsföreningens stadgar inte reglerar annat är det bostadsrättshavaren som är underhållsskyldig för lägenheten och ansvarar för lägenhetens skick (7 kap. 12 § första stycket bostadsrättslag).

För att avgöra om bostadsrättshavaren bär på underhållsskyldigheten så måste man bestämma vad som utgör "lägenhet". I propositionen till lagen talas det om att rummens golv, väggar och tak, inredning i rummen, glas och bågar i fönster samt lägenhetens inner- och ytterdörrar räknas till begreppet lägenhet (prop. 1990/91:92 s. 201).

En spiskåpa är en ventilationskanal. I 7 kap. 12 § andra stycket bostadsrättslagen stadgas att ventilationskanaler som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet är undantagen från bostadsrättshavarens underhållsskyldighet. I dessa fall är det istället bostadsrättsföreningen som bär underhållsskyldigheten. Förutsatt att bostadsrättsföreningen försett lägenheten med spiskåpan är alltså föreningen underhållsskyldig för fel på spiskåpor som utgör del av husets ventilation vilket spiskåpan i ditt fall utgör då den är kopplad till den gemensamma centralventilationen för huset.

Sammanfattningsvis är det bostadsrättsföreningen som ska bekosta eventuella fel på spiskåpan.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000