Är det bostadsrättsföreningens eller innehavarens ansvar med en av ambulanspersonal skadad ytterdörr?

2020-09-04 i Bostadsrätt
FRÅGA
Lgh i Brf blir akut sjuk. Ytterdörren är låst och måste brytas upp för att ambulans ska kunna hämta den akut sjuke. Vem ska betala ny dörr, Brf eller innehavaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar det du skriver som att det handlar om ett sjukdomsfall som uppstått i en bostadslägenhet i en bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsinnehavaren är den som blivit sjuk, dessutom så pass allvarligt att ambulans måste bryta upp dörren till bostaden. Din fråga som jag uppfattar det är därför vem som ska stå för kostnaderna för att reparera eller byta ut dörren.

Var finns bestämmelserna?
När det gäller fördelningen av bostadsrättsinnehavares och föreningars rättigheter och skyldigheter sinsemellan så finns det en del tvingande bestämmelser i bostadsrättslagen (7 kap. BRL). Stora delar är dock också sådana att de lämnar öppet för föreningarna själva att genom sina stadgar bestämma hur de vill ha det. Så är t. ex. fallet när det gäller ansvaret för lägenhetens skick (7 kap. 12 § BRL). Därför är den första källan till information för svaret på din fråga bostadsrättsföreningens egna stadgar.

Vad säger lagen?
Om era stadgar inte har några egna bestämmelser kring detta så är det dock BRLs bestämmelser som gäller. Varken inner- eller ytterdörrar är inte uttryckligen reglerade där, men i motiven till lagen så framgår att de som huvudregel ska anses vara bostadsrättsinnehavarens ansvar. Därmed är det alltså också innehavaren som får stå för kostnaderna för att ersätta den uppbrutna dörren.

Hoppas det var svar på din fråga. Jag vill också tillägga att utöver frågan om vem som ansvarar för att dörren åtgärdas, skulle det också kunna vara värt att undersöka om endera föreningen eller innehavaren har någon försäkring som täcker någon del av kostnaden.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1166)
2021-04-14 Kan brott mot ordningsregler innebära förverkande av en bostadsrätt?
2021-04-09 Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?
2021-04-06 Utmätning av frus bostad
2021-04-02 Granne i bostadsrätt bryter mot stadgarna

Alla besvarade frågor (91191)