Är det bestraffat med livstid att försöka ta över styret i Sverige?

2019-07-06 i Övriga brott
FRÅGA
Hej !Kan den här uppgiften stämma:" Att försöka ta över styret över ett land är bestraffat med livstid i de flesta demokratier, ävenså i Sverige, se brottsbalkens 18 kapitel" ?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innan jag går in på den straffbara gärningen så vill jag bara inleda med att säga att det självklart inte är straffbart ta över det politiska styret med demokratiska medel. Det är när våld kommer in i bilden som det blir problematiskt.

Brottet som du förmodligen tänker på är uppror, vilket regleras i brottsbalkens 18 kap 1 §. Detta är ett komplicerat och ovanligt brott.

För att en person ska kunna dömas för uppror krävs det att den personen:

1. har uppsåt till att, med vapenmakt eller med våldsamma medel, omstörta statsskicket (dvs revolution), eller tvinga eller hindra regering, riksdag, statschefen eller högsta domstolen att vidta en åtgärd eller fatta ett beslut,

2. företar någon form av handling som,

3. innebär fara för att att uppsåtet förverkligas.

Begår någon detta brott så är det högsta straffet mycket riktigt livstid.

Detta brott är även nära besläktat med brottet högförräderi, som regleras i Brottsbalkens 19 kap 1 §. För att en person ska kunna dömas för högförräderi krävs det att:

1. personen har uppsåt till att riket eller del av riket ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, ska läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket ska lösryckas,

2. företar en handling,

3. som innebär fara för att uppsåtet förverkligas

Högförräderi kan även begås genom att en person:

1. med uppsåt att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen, eller högsta domarmakten ska med utländskt bistånd framtvingas eller hindras,

2. företar en handling

3. som innebär fara för att uppsåtet ska förverkligas.

För att göra det enkelt för dig så kan du tänka att skillnaden på högförräderi och uppror är att i högförräderi så finns det något mått av utländsk påverkan. Det högsta straffet för högförräderi är också livstid.

För att sammanfatta det hela så är svaret på din fråga: ja, att försöka ta över makten i Sverige, med tillåtna medel, kan bestraffas med livstid, i vissa fall.

Hoppas att detta har gett svar på din fråga!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (718)
2020-01-18 Är det olagligt att sälja tobak som minderårig?
2020-01-14 Måste den som har en Facebooksida ta bort rasistiska inlägg?
2020-01-01 Varför har banken fryst mina konton?
2019-12-29 Kan man som familjemedlem bli straffad för skyddande av brottsling?

Alla besvarade frågor (76383)