Är det bättre att vänta med begäran om att avgöra ärende?

2020-10-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag ansökte om svenskt medborgarskap tillsammans med min fru i slutet av januari 2020.Min fru fick beslut inom en månad och på 1,5 månader hade hon svenskt pass.Även om ärendena länkades är mitt ärende fortfarande i "registrerat" tillstånd.Mitt fall borde vara enkelt eftersom jag har varit anställd i Sverige från dag 1 till nu med alla uppfyllda krav på Migrationsverket.Jag lärde mig om ett formulär "begäran om att avgöra ärende", men jag kan bara skicka det en gång under hela bearbetningstiden.Är det värt att prova detta nu eller är det bättre att vänta och försöka senare?Tack!
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Begäran om att avgöra ärende är en möjlighet för den enskilde att påskynda handläggningen av ärendet (12 § förvaltningslagen). Det är riktigt att man kan skicka en sådan begäran endast en gång under ärendets handläggning. Man kan göra det först sex månader efter en enskild part har inlett ett ärende. I ditt fall som gäller ansökan om medborgarskap har det gått mer än sex månader sedan ansökan lämnades in, vilket innebär att du uppfyller de formella krav på tidsfristen och kan skicka begäran redan nu.

Din fråga är dock om det är bättre att vänta och söka senare. Jag ser inga fördelar med att vänta med begäran om att avgöra ärende. Jag rekommenderar dig att skicka begäran så fort som möjligt. Migrationsverket ska ha fyra veckor för att avgöra ditt ärende gällande medborgarskap. Om däremot ett slutlig beslut i ditt ärende inte kan fattas inom fyra veckor måste Migrationsverket avslå begäran om att avgöra ärendet. Migrationsverket ska i sådant fall ange skälen för det.

Jag hoppas verkligen att Migrationsverket kommer avgöra ditt ärende och det kommer resultera i ett positivt slutligt beslut. Om Migrationsverket avslår din begäran om att avgöra ärendet har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Mycket beror på vilka skäl kommer Migrationsverket ange, det kommer i sin tur påverka utformningen av överklagandet. Oavsett de angivna skälen ska du nämna att din fru redan har fått medborgarskapet och argumentera varför ditt fall är enkelt att avgöra. Om domstolen kommer fram till att Migrationsverkets redovisade skälen är inte hållbara och att dröjsmålet anses oskäligt ska Migrationsverket snarast eller inom den tid som förvaltningsrätt bestämmer avgöra ditt ärende om medborgarskapet (49 § förvaltningslagen).

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91357)