Är det barnpornografi, trots att jag gett mitt samtycke?

2020-09-29 i Övriga brott
FRÅGA
Hejhej, jag är 16 (snart 17) och blev filmad under sexakten med en 18årig kille. Han frågade om det var okej att han filmade och jag sa att det var okej då man inte såg mitt ansikte. Nu några veckor senare så har jag bett honom att ta bort skiten men han vägrar. Vad ska jag göra? Jag sa förvisso att jag var okej med det just då men ångrar mig nu, är så rädd att han ska sprida videon. Kan det klassas som barnpornografi?
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

För att jag ska kunna svara på din fråga kommer jag att använda mig av reglerna som finns i brottsbalken (BrB). Här finns det regler om brott och straff. I mitt svar kommer jag först att förklara för dig vad brottet barnpornografi innebär och sedan vad som gäller i ditt specifika fall.

Vad innebär brottet barnpornografi?

Brottet barnpornografi kan man göra sig skyldig till genom fem olika förfaranden:

1. Om en person skildrar ett barn i pornografisk bild.

2. Om en person sprider, överlåter, visar upp eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan.

3. Om en person förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn.

4. Om en person förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder.

5. Om en person innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1-5 BrB).

Enligt reglerna är en bild/film pornografisk om de är erotiska och sexuellt utmanande. Vidare anses det med barn personer som under 18 år (16:10 a § 4 st. BrB). Du skriver att killen filmade när ni haft sex och att du är 16 år gammal. Min bedömning är att filmen anses som pornografisk och att det klassas som barnpornografi eftersom du är under 18 år.

Vilken av de fem grunderna är aktuella i mitt fall?

I just denna stund, förutsatt att killen endast har filmen på sin telefon, är punkt 5 om innehav av barnpornografi aktuellt. Killen anses inneha filmen när han har den i sin besittning, det vill säga, när han har tillgång till den med omedelbar kontroll. Jag utgår från att han har den i sin telefon och att han därför har besittning till filmen. Skulle han sprida filmen vidare, skulle punkt 2 också komma att bli aktuellt.

Jag sa att det var okej att han filmade

Det finns ett undantag som kan komma att vara aktuellt i ditt fall. Det är ett undantag där de som är inblandade är jämngamla och händelseförloppet sker inom en relation. Man ska dessutom vara överens om att filma det sexuella umgänget (16 kap. 10 b § 1 st. BrB). Ett exempel då det är aktuellt är om personerna är relativt jämngamla. Den som framställer (i ditt fall, filmar) materialet får bara vara obetydligt äldre. I ditt fall är killen lite över ett år äldre än dig och det kan anses vara obetydligt. Man gör dock en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i fallet, det är därför svårt för mig att svara på om undantaget är aktuellt i ditt fall. Vad som dock är värt att nämna är att om undantaget är aktuellt, så gäller det inte om han skulle sprida filmen. Det är också svårt för mig att avgöra om det är aktuellt med hänsyn till att jag inte känner till er relation eller övriga omständigheter i situationen.

Mitt råd är att du försöker prata med en vuxen som du litar på om din situation. Kanske är det en förälder eller en vuxen på din skola.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (956)
2021-06-07 Vart ska man folkbokföra sig?
2021-06-06 Hur får jag bort någon som är felaktigt folkbokförd på min adress?
2021-06-03 Begår jag mened om jag minns fel?
2021-06-01 Är det straffbart att sprida ut aska i Spanien?

Alla besvarade frågor (93065)