Är det bara original testamentet som gäller eller kan kopior användas?

Hej.

Är det bara original av testamente som gäller? Kopior gäller inte?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamenten hittas i ärvdabalken.

Ett testamente måste vara upprättat i enlighet med formkraven som finns i ärvdabalkens 10 kapitel för att vara giltigt. Ett av kraven är att testamentet måste upprättas skriftligt (1 § 10 kap ärvdabalken).

Utgångspunkten är att orginalhandlingen krävs för att testamentet ska vara giltigt. Det har att göra med att kravet på skriftlighet anses uppfyllt genom orginalhandlingen. En kopia kan vara giltig om orginalhandlingen har uppfyllt formkraven och det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet.

Det problematiska med en kopia är dock om orginalhandlingen inte finns. I sådant fall vet man inte om orginalhandlingen egentligen har återkallats och därmed inte längre är gällande. I dessa fall är det testamentstagaren som måste bevisa att testamentet inte är återkallat och att kopian därmed är gällande, vilket kan svårt om orginalhandlingen saknas.

Sammanfattningsvis betyder det alltså att kopian per automatik inte blir ogiltigt bara för att det är en kopia. Utan en kopia kan vara gällande med förutsättning att innehållet överrensstämmer med originalet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning