Är det avgörande hur man bidragit till äktenskapet vid skilsmässa?

2017-10-06 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min man har lämnat in skilsmässoansökan för en månad sedan. Vad gäller läsären och saker i huset är det inga konstigheter, däremot undrar jag hur jag ska tänka omkring vårt gemensamma hus. jag vill bli fri ifrån huset, antingen genom överlåtelse eller att bli utköpt. Eftersom jag inte har betalat lån eller amortering utan istället har betalat mat och bensin (det har vi båda gjort), med de medel jag har fått in (har varit sjukskriven i långa perioder då jag har MS, så vad kan jag vänta mig kommer att ske? Kan jag gå som förlorare ur det här då jag inte har bidragit ekonomiskt, men däremot har jag varit hemma med barn och studerat och jobbat på vikariat i perioder. Vi är idag på god fot med varandra, men jag känner att det här kan komma att vara fog för en långvarig bitterhet när diskussionen om huset kommer på tal. Jag känner att jag vill göra det som är rätt då vi har två barn som inte behöver två föräldrar som bråkar, men jag är medveten om att jag behöver en bra buffert för att kunna starta upp mitt liv för att kunna sörja för barnen. Hur ser juridiken på vem som har gjort vad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inleda med att säga att inom svensk rätt så föreligger en likadelningsprincip vid äktenskapsskillnad, vilket innebär att oavsett hur ni har bidragit till äktenskapet så kommer erat gemensamma giftorättsgods att delas lika. Utgångspunkten är att ni själva bestämmer hur erat giftorättsgods ska fördelas er sinsemellan men om ni exempelvis inte skulle komma överens är likadelningsprincipen alltid applicerbar. Denna framgår av 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken.

Bodelning

Vid skilsmässa sker en bodelning. I bodelningen ska båda makarnas gemensamma egendom, giftorätts, ingå och värdet ska alltså delas lika mellan makarna.

Inom äktenskap gäller att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte kan räknas till enskild egendom. 7kap. 1 §.

Vad som räknas till enskild egendom framgår i 2 §bland annat:

- Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.
- Egendom make erhållit genom testamente med villkor att den ska vara enskild.

- Egendom som make ärvt och som enligt testamente ska vara enskild.

- Egendom som make fått i gåva utanför äktenskapet med villkor att egendomen ska vara enskild.

Bostaden

Då det framgår utifrån din fråga att det varit eran gemensamma bostad så räknas det till erat giftorättsgods och ska vid skilsmässa därför ingå i bodelning, 10 kap. 1 §.

Vad som enligt lagen anses med gemensam bostad framgår av 7kap. 4 §. Där sägs bl.a. att: "fast egendom som makarna eller någon av de äger om det finns en byggnad som är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål".

Det är den make som mest behöver bostaden som vid skilsmässa har rätt att få denna vid bodelningen. Detta framgår av 11kap. 8 §.Vem som mest behöver bostaden avgörs utifrån exempelvis möjligheten till anskaffning av ny bostad, om en av er har ensam vårdnad om erat barn som har stark anknytning till bostaden och bör bo kvar i denna m.m.

Sammanfattningsvis kan jag nämna att det inte spelar någon roll vem utav er som bidragit med inkomster till hushållet eller dylikt. I och med att bostaden räknas till erat gemensamma giftorättsgods och inte enskild egendom så kommer bostaden att tillfalla den av er som har störst behov att bo kvar, i sådana fall får den andra maken kompensation för detta. Alternativt att ni säljer bostaden och delar lika på ersättningen. Givetvis kan ni även som du nämner i din fråga avtala om att den ena maken köper ut den andra. Det har varit eran gemensamma bostad under äktenskapet så svaret blir kort och gott att du lagmässigt inte kommer gå som "förlorare" vid er skilsmässa.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera här nedan så ska jag försöka tydliggöra.

Vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95767)