Är det att ses som egenmäktigt förfarande att sätta igen en port så en inte kan ta sig in?

FRÅGA
Hej! Vår port blev igensatt med diverse borstskaft av en granne så vi inte kunde ta oss in. Med avsikt för detta då han stod på insidan. Vi var därigenom tvungna att krossa rutan för att ta oss in. Är detta att ses som egenmäktigt förfarande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som utan lov rubbar någon annans besittning, alltså hindrar någon från att använda eller få tillträde till något, och därigenom orsakar olägenhet för personen ska dömas för egenmäktigt förfarande (brottsbalken 8 kap. 8 §). Att sätta igen porten till en bostad så att boende inte kan ta sig in är att hindra någon på detta sätt och borde vara att se som egenmäktigt förfarande.

Som vid de flesta brott krävs s.k. uppsåt från gärningspersonen, alltså i detta fall att personen hade för avsikt att hindra tillträde till bostaden (brottsbalken 1 kap. 2 §). Eftersom grannen stod på insidan av den igensatta porten har denne högst troligen begått brottet med uppsåt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?