Är det att bedöma som ett barnpornografibrott om nakenbilder skickas från en person under 18 år till en äldre via Snapchat?

2020-08-19 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Om en tjej på 17 år skickar bilder på sig i underkläder (och om naket) till mig över 18 år på snapchat, så bilderna har ej sparats dom åker bort efter visning, har något brott begåtts då? och hon själv frågade om naken bilder från mig. Hon begärde alltså själv bilder av mig, om jag hade skickat det, hade jag gjort fel ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller om du kan ha begått något brott genom att få lättklädda bilder skickade till dig av en tjej som är 17 år och du själv är över 18 år. För att kunna svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalkens bestämmelser (nedan förkortad BrB). Inledningsvis kommer jag redogöra för brottet barnpornografi och slutligen försöka ge dig ett svar på din fundering.

Allmänt om barnpornografibrott
En person kan göra sig skyldig till ett barnpornografibrott genom fem följande förfaranden:

1. Om en person skildrar ett barn i pornografisk bild.
2. Om en person sprider, överlåter, visar upp eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan.
3. Om en person förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn.
4. Om en person förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder.
5. Om en person innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1-5 BrB).

Det som kan bli aktuellt att närmare gå in på för ditt fall är den femte punkten gällande innehav och/eller betraktande av barnpornografisk bild.

Att inneha eller betrakta barnpornografiskt material
Innehav
En person som innehar en barnpornografisk bild kan som sagt göra sig skyldig till barnpornografibrott (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 5 första ledet BrB).

Att en person innehar en barnpornografisk bild innebär att personen ifråga har besittning till den. Till innehav och därmed straffansvar hör inte situationer där en person endast tittar på en barnpornografisk bild. Inte heller att i samband med detta fysiskt hålla i bilden. Ett tydligt exempel på vad som utgör ett innehav är att spara barnpornografiskt material på hårddisken i sin dator. Då bedöms personen ha besittning till materialet.

En bild är att bedöma som pornografisk om den på ett naket och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv med syfte att påverka betraktaren av bilden sexuellt. Det innebär att bilderna som flickan ska ha skickat till dig kan bedömas som pornografiska mot bakgrund av att det ska ha varit lättklädda om ibland nakna bilder. Du nämner dessutom att hon är 17 år, vilket gör att hon i juridisk mening är att bedöma som ett barn. Det som det fortsättningsvis hänger på är om det kan bedömas som innehav. Bilderna ska ha skickats via appen Snapchat och därmed inte sparats ned. Det borde innebära att ett innehav är uteslutet eftersom det för innehav krävs att du har besittning till materialet, exempelvis genom att spara ned bilderna till din telefon. Har du inte gjort detta kan ett innehav sannolikt inte komma att bli aktuellt i ditt fall.

Betraktande
Frågan blir vidare om det kan gå in under betraktande av barnpornografiskt material. En person som betraktar en barnpornografisk bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig, kan göra sig skyldig till barnpornografibrott (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 5 andra ledet BrB). Det ska vara fråga om ett kvalificerat tittande där gärningspersonen ska ha tillgodogjort sig innehållet i bilden på något sätt. Exempel på detta kan vara att denne betalat för att titta på sådant material. Andra ansträngningar för att på andra vägar få tillgång till sådana bilder kan bedömas som att gärningspersonen på så sätt berett sig tillgång till dem. Det kan handla om att gärningspersonen möjliggjort tillgång till sådana bilder på elektronisk väg genom exempelvis en webbsida med barnpornografiska bilder och betrakta bilderna på skärmen.

I ditt fall verkar det inte som att du ska ha berett dig tillgång till bilder av henne på något av ovanstående sätt, eftersom hon även verkar be om bilder från dig tillbaka. Det tyder på att ni sinsemellan har en ömsesidig växling av bilder om det du nämner är den gällande sanningen.

Sammanfattning
Flickan i ditt fall är under 18 år vilket gör att hon är att bedöma som ett barn. Materialet som skickas är att bedöma som pornografiskt eftersom bilderna är lättklädda/nakna. Det kan däremot inte bedömas som varken innehav eller betraktande av barnpornografiskt material dels eftersom du ej har besittning till bilderna då de enbart visas i kortare sekvenser för att sedan försvinna från appen, dels eftersom du inte verkar ha tillgodogjort dig innehållet i bilden på något ansträngande sätt då flickan i gengäld ber om nakenbilder. Den här bedömningen gör jag med utgångspunkt i att det du framhåller är sanningen. Observera att bedömningen kan bli annorlunda med ändrade omständigheter och med mer information.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (888)
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm
2021-01-11 Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?
2021-01-02 Nakenbilder mellan 17- och 28-åring
2020-12-31 Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

Alla besvarade frågor (88087)