Är det arbetstagarens eller arbetsgivarens facktillhörighet som är avgörande för vilken löneutveckling arbetstagare berättigas till?

2020-12-27 i Fackförening
FRÅGA
HejJag är utbildad förskollärare och tillhör lärarförbundet. Just nu går jag på en barnskötartjänst och när jag tillträdde den skulle jag följa barnskötarnas löneutveckling sa min chef. Men jag ska tydligen inte det enligt personalavd utan följa lärarnas löneutveckling eftersom jag är med i det facket. Vad gäller egentligen? Är det facktillhörigheten som styr vilken löneutveckling man får?
SVAR

Hej och tack för förtroendet att besvara din fråga!

Vilket kollektivavtal är avgörande för din löneutveckling?

Det stämmer att facktillhörigheten styr vilken löneutveckling man får, eller rättare sagt det kollektivavtalet arbetsgivaren är bunden till. Arbetsgivaren får inte tillämpa avvikande villkor i strid med kollektivavtalet 27 § medbestämmandelagen (MBL). Bestämmelsen är tvingande jfr 4 § MBL. I situationen arbetsgivaren är bunden av flera kollektivavtal (konkurrerande kollektivavtal) gäller anställningsvillkoren (lön m.m.) för det först ingångna kollektivavtalet. Även på utanförstående arbetstagare antingen som oorganiserad eller medlem i annat fack, ska arbetsgivaren tillämpa anställningsvillkoren reglerad i det först ingångna kollektivavtalet på alla under samma kollektivavtalsområde (finns ofta skillnader mellan tjänstemän och arbetare såvitt medarbetaravtal inte träffats). Kollektivavtalets bestämmelser flyter ut i den enskildes individuella anställningsavtal, detta kallas kollektivavtalets utfyllande verkan eller dess normerande verkan på arbetsplatsen vilket anses följa av 26 § MBL. Ni kan dock uttryckligen komma överens om annat innehåll i anställningsvillkoren.

Agerar arbetsgivaren i strid med ovanstående gör sig denne potentiellt föremål för skadeståndsanspråk, dels för ekonomisk skada (den skada arbetstagare lidit, t.ex. ersättning för mellanskillnaden i lön) 54 § MBL och allmänt skadestånd till facket 55 § MBL.

För att sammanfatta är inte din facktillhörighet avgörande utan arbetsgivarens. Din löneutveckling ska i huvudregel följa det av arbetsgivaren först ingångna – gällande ­– kollektivavtalet. Frågan om vilket avtal din arbetsgivare är bunden av överlämnar jag till dig.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma med kommentar eller ta kontakt med Lawline på nytt.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?