Är det alltid våldtäkt om man sover?

Är all form av sex med någon som sover klassat som våldtäkt? Om jag skulle vilja att min fru hade sex med mig när jag sover, skulle det vara möjligt att ordna lagligt? Exempelvis med ett skriftligt/filmat samtycka, kanske repeterat samtycke under en längre tid, och skriftligt vad jag går med på i sömnen etc.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Våldtäkt är ett sexualbrott som regleras i brottsbalken, vilken härefter kommer förkortas som BrB.

Vad är en våldtäkt?

Definitionen av en våldtäkt är att man genomför ett samlag eller en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med någon som inte deltar frivilligt (6 kap. 1 § BrB). Om man sover kan man inte samtycka, varför det i regel klassas som just våldtäkt. Det finns även med som ett exempel i bestämmelsen, nämligen om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar någon som sover och som därmed är i en utsatt situation (6 kap. 1 § första stycket 2 punkten BrB). Har du gett ditt samtycke innan och det finns dokumenterat är det dock ingen våldtäkt eftersom ni båda då deltar frivilligt. Det krävs dock att samtycket finns under hela förloppet, vilket kan bli problematiskt om man sover. Så länge du har detta i åtanke och samtycker även till detta så är det inget brott.

Sammanfattning

Så länge du deltar frivilligt så är det inte någon våldtäkt även om du sover.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”