Är det ägaren eller den som tar hand om hunden som ska ersätta en skada?

FRÅGA
Hej! Jag var ute och rastade en väns hund som han är fodervärd till. Och vi stötte på en annan hund där det slutade med att hunden som jag rastade bet fast rejält i den andres hund. Och den fick akuta skador som denne fick söka vård för. Vilket jag har förstått att Ägaren till hund som bet ska stå för den andras vetrinärkostnader. Men hur förhåller sig lagen till Det när hunden vistades hos fodervärden. När händelsen inträffade. Blir då fodervärden betalningsskyldig?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummen för din fråga är Lag om tillsyn över hund och katt och Skadeståndslagen. Du har helt rätt i att en hundägare har strikt ansvar (ansvar oberoende av vem som orsakat skadan) för de skador som hunden orsakar, men likt ditt fall om det inte är ägaren som ansvarar för hunden i situationen där skadan uppstår så kan det istället vara innehavaren som blir ersättningsskyldig, (19§ Lag om tillsyn av hund och katt).

Ägaren som du säger är den som äger hunden och är registrerad i Sveriges hundregister, din vän som är fodervärd är att anse som innehavare av hunden. Men i och med att du medvetet gått med på att ta ansvar för hunden och rastat den, även om det var tillfälligt så betraktas du i lagens mening som innehavare av hunden när olyckan skedde och är därmed den som är ersättningsskyldig. Så antingen är det du som får ersätta vårdkostnaderna eller så får du komma överens med din vän hur ni fördelar dessa, men det rättsliga ansvaret ligger på dig.

Däremot om den andra hundägaren medverkat (bidragit) till att skadan uppkom genom vårdslöshet så kan det påverka ersättningsbeloppet, men utifrån dina uppgifter verkar det sannolikt att du lär behöva stå för hela eller en del av kostnaderna om ärendet tas vidare, (6 kap. 1§ SkL).

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att fråga igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97662)