Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

2021-03-31 i Övriga brott
FRÅGA
Jag undrar om Sverige har tillämpat lagar som kriminaliserar deltagande inom terrororganisationer och i så fall vart man kan hitta dessa lagrum. Jag håller på nämligen med en gymnasiearbete där jag behöver undersöka Sveriges lagstiftnings förenlighet med olika konventioner men jag hittar endast lagförslag och inte tillämpade lagar angående deltagande/verksamhet inom terrororganisationer.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I regeringens proposition var förslaget ursprungligen att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Detta möttes dock av kritik från lagrådet som menade att det stred mot den grundlagsstadgade föreningsfriheten. Begreppet "deltagande" ändrades därför till "samröre" med terroristorganisation. Vill du kika närmare på propositionen hittar du den här (lagrådets yttrande börjar på s. 98).

Propositionen resulterade i att en bestämmelse som kriminaliserar samröre med en terroristorganisation infördes i lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet, fortsättningsvis terrorlagen. Samröre beskrivs här som en gärning som är ägnad att främja, stärka eller understödja en terroristorganisation genom att:

ta befattning med vapen eller transportmedel för terroristorganisationen,upplåta mark eller lokal till terroristorganisationen, ellerlämna något annat likande stöd till terroristorganisationen (2 b § terrorlagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Lycka till med gymnasiearbetet!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91354)