Är containerdykning brottsligt?

Hej,

Jag skulle vilja ha reda på vem som äger innehållet i en sopcontainer, Containern placerad inhängnade av Relita.

Tillgång till containrarna har all medlemmar i en bostadsrätts förening.

Kan eventuella containerdykare bli åtalade för stöld eller egenmäktigt förfarande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inledningsvis värt att nämna att containerdykning (eller dumpster diving) innebär att någon letar igenom containrar och liknande efter diverse fynd som någon har slängt.

Containerdykning är i regel olagligt och jag ska nedan förklara varför.

Olaga intrång

Containerdykning kan för det första vara fråga om ett olaga intrång om "dykaren" inte hade rätt att vara på den inhägnade platsen där soporna fanns (se 4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken (BrB)).

Stöld och snatteri eller egenmäktigt förfarande

För att det ska vara fråga om ett stöldbrott krävs dock att tre krav är uppfyllda (se 8 kap. 1 § BrB):

1) Personen ska ha olovligen tagit något 2) som tillhör någon annan och tillgreppet ska 3) innebära en skada för den bestulne.


För att "olovligt tagande" ska vara uppfyllt krävs att saken varit i någons så kallade besittning, vilket innebär att exempelvis saker som frivilligt har övergetts eller kastats bort av ägaren inte uppfyller kravet. Föremål som befinner sig i containrar befinner sig dock i den som har hand om containrarnas besittning och det utgör därför ett olovligt tagande.

När det gäller sopor kan man dock fråga sig vem dessa tillhör, då du som har kastat bort ett föremål kan sägas ha frånhänt sig det och därmed även din äganderätt. Vad gäller containrar torde dock den som ansvara för själva containern anses äga dess innehåll, vilket innebär att soporna tillhör någon.

För att det ska vara fråga om en stöd måste det slutligen ha inneburit en skada för i regel ägaren. Med skada avses ekonomisk skada och ägaren ska ha blivit fattigare genom att bli av med saken. Detta innebär att beror på skräpet om det är ett stöldbrott att ta det eller inte: har föremålet ett marknadsvärde kan det vara fråga om en stöld eller - om föremålet har ett lågt värde - snatteri, men om det är fråga om saker utan värde (exempelvis matrester) innebär det ingen skada och utgör således inte heller någon stöld.

Däremot kan olovliga taganden som inte faller in under stöld eller snatteri bedömas som egenmäktigt förfarande (se 8 kap. 8 § första stycket BrB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo