Är CBD-olja klassad som narkotika eller ej?

hej jag har tänkt att starta ett företag som skall sälja cbd, som jag har läst på internet är denna oljan inte narkotika klassad sålänge den inte innerhåller mer än 0.2% thc och den skall vara eu godkänd, dock har jag sätt att många företag har blivit nerstängda. Är det olagligt o sälja cbd olja som kostillskott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det går tyvärr inte att ge dig ett helt rakt svar på huruvida CBD-olja med en halt om 0,2% THC är narkotikaklassad eller ej. Anledningen är att det ännu ej är prövat i högsta instans hur det ska bedömas. Jag kommer i det nedanstående att kort redovisa domar från svenska hovrätter för att du själv ska kunna få en uppfattning.

I en dom från Svea Hovrätt (mål B 9186-16) åtalades en man för narkotikabrott. Hovrätten frikände mannen då han hävdade att förekomsten av THC i hans blod berodde på användning av CBD-olja utvunnen ur industrihampa, vilket enligt domstolen inte var narkotikaklassat. Hovrätten över Skåne och Blekinge (mål B 155-17) dömde däremot en man för narkotikasmuggling för bland annat import av CBD-olja. Enligt domstolen saknade det betydelse om THC-halten understeg 0,2%. Samma domstol friade vid ett senare tillfälle en man åtalad för ringa narkotikabrott efter att ha brukat CBD-olja (mål B 1693-18). Göta Hovrätt friade en man bland annat narkotikabrott och rattfylleri (mål B 585-16). Enligt domstolen kunde CBD-oljan inte bedömas som narkotika endast för att den innehöll THC. Hovrätten för Västra Sverige frikände en man åtalad för ringa narkotikabrott och rattfylleri då CBD-olja enligt domstolen inte utgjorde narkotika (mål B 4949-17).

Sammanfattningsvis får rättsläget om CBD-olja innehållande en låg mängd THC är narkotikaklassad eller ej betecknas som oklart. I Åklagarmyndighetens RättsPM om Narkotikapreparat (2016:1), upplaga 15, anförs att "Praxis i underrätterna om sådan olja är att anse som narkotika är inte entydig, men numera (februari 2017) finns en övervikt åt uppfattningen att sådan olja inte är att anse som narkotika.".

Som synes av ovan redovisade rättsfall är det fler som blivit friade än fällda, däremot kan inte ett definitivt svar ges förrän Högsta domstolen prövat frågan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo