Är CBD narkotikaklassat?

Hej! Jag blev stoppad av polisen och analysrapporten från Rättsmedicinalverket visade 0.00219 mikrogram/gram THC i blodet. Anledning att THC påvisats var intag an industrihampa som jag rökt varje dag i 3-4 månader i form av CBD buds som är köpt i Sverige och är under 0,2% THC. Kan jag dömas för drograttfylleri och narkotikabrott? Har rättegång ganska snart om detta!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikabrott och trafikbrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och trafikbrottslagen (TBL).


Utgör intag av CBD ett narkotikabrott?
CBD kommer från industrihampa, en växt som är helt laglig i Sverige. Att exempelvis inneha en industrihampa anses därmed fullt tillåtet och inte straffbart (NJA 2007 s. 219). Utgången blir dock annorlunda om industrihampan har bearbetats och en slags beredning har framställts. Enligt Högsta domstolen ska alla beredningar innehållande THC klassas som narkotika (NJA 2019 s. 531). Med beredning avses en bearbetning av växten, varje lösning, blandning eller avdelad dos där ämnen som THC, ingår. Det spelar alltså ingen roll om växten industrihampa som sådan är laglig, eftersom det man kollar på är om det finns THC i beredningen. Med andra ord kan man alltså dömas för narkotikabrott om man har intagit en beredning såsom exempelvis CBD-olja då den innehåller substansen THC (1 § första stycket 6 p. NSL).

Vad gäller CDB-buds som i detta fall handlar frågan om produkten utgör en beredning eller inte. CBD-buds är blomman från hampaplantan och borde därmed inte klassas som en beredning. Praxis från Högsta domstolen visar att naturliga växter utan ytterligare bearbetning inte anses utgöra narkotika (NJA 1995 s. 219). Om det inte klassas som en beredning kan det inte heller anses vara narkotikaklassat och därmed inte straffbart. Men detta är förmodligen något som domstolen själva kommer bedöma i det enskilda fallet.


Kan man bli dömd för drograttfylleri vid användning av CBD?
Om man kan dömas för drograttfylleri i detta fall kan bero på flera omständigheter. Om domstolen anser att dina CDB-buds räknas in under begreppet "beredning" och därmed är narkotikaklassat, kommer du troligen bli dömd för drograttfylleri eftersom du i sådana fall har kört ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotikaklassat preparat (4 § andra stycket TBL). Om domstolen skulle anse att CBD-buds inte är en beredning av industrihampan och därmed inte är narkotikaklassad, kommer du förmodligen inte dömas för drograttfylleri. Dock finns det omständigheter som spelar in här också. Om man har framfört ett motordrivet fordon under tiden man varit påverkad av ett medel som har gjort att man inte kunnat framföra fordonet på ett betryggande sätt, kan man ändå dömas för rattfylleri (4 § tredje stycket TBL). Alltså behöver inte CBD-buds nödvändigtvis vara narkotikaklassade för att man ska kunna dömas för rattfylleri.

Sammanfattning
Det kan sammanfattningsvis sägas att industrihampan som sådan är laglig, men att beredningen av den är narkotikaklassad och därmed straffbar. Hur utfallet blir i din situation beror bland annat på omständigheter såsom domstolens bedömning av huruvida CBD-buds är en beredning och om du har framfört fordonet på ett betryggande sätt eller inte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile RumsaiteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo