FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/04/2019

Är budgivning bindande?

Hejhej Lawline,

Om jag budat på en villa och vinner budgivningen, har det då uppstått ett bindande avtal eller kan jag dra mig ut? Jag har inte skrivit på något.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att bud inte binder dig (köpare) eller säljaren. Vid köp av fastighet gäller särskilda formkrav för avtalet. Ett sådant avtal sluts genom att man upprättar en köpehandling som både köpare och säljare undertecknar. I denna handling ska olika uppgifter om fastigheten och priset framgå (4 kapitlet 1 § jordabalken). Följer man inte dessa regler så har föreligger inget avtal enligt lag.

Du har alltså som budgivare rätt att dra tillbaka ditt bud och ändra dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Moneeb MohsenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning