Är brottet ringa eller av normalgraden?

2019-05-28 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Jag blev i dagarna visiterad av polisen där de hittade ca 2g amfetamin (eget bruk) på mig. Jag erkände brottet på plats. Efter en genomsökning av bilen jag satt i vid inträffandet (vi var 4 personer totalt i bilen), fann polisen även en haschbit vid baksätet på den sidan jag satt på. Eftersom att haschbiten låg vid min sida av sätena misstänks jag nu även för innehav av cannabis vilket förklarades på det korta förhöret jag hade på plats. Haschbiten som polisen fann var ej min så jag nekade självklart. Jag fick även lämna urinprov som kommer visa positivt för amfetamin, mindre troligt att det kommer visa positivt för cannabis då det var ca 2 veckor sedan jag brukade det. Bör även tillägga att jag för 3 år sedan blev tagen för cannabis (ringa narkotika), dock ej innehav utan bara positivt test. Jag förmodar därför att jag nu kommer bli straffad för, innehav att amfetamin, brukande av amfetamin och innehav att haschbiten. Vad kommer jag att få för straff för detta? Jag är 22 år, mycket medveten om att eventuell dagsböter baseras på inkomst m.m, men det jag undrar är om brottet kommer att klassas som ringa eller normal. Kommer jag kunna överklaga innehavet av haschbiten?Jag vill inte bli dömd för ett brott jag ej begått.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer brottet vara ringa eller normalgraden?

Det aktuella brottet kommer röra narkotikabrott enligt NSL 1 § 6 p, och om ringa sådant enligt 2 §. Avgörande för bedömningen om narkotikabrottet ses som ringa är narkotikans art, mängd samt övriga omständigheter. Trots detta ska en helhetsbedömning utav händelsen också göras, vilket innebär att även en mindre mängd narkotika, med hänsyn till omständigheter vara allvarligt, eller att en tung drog inte kräver en lika stor mängd för att rubriceras som normalgraden.

I ett rättsfall (B 3730-11) har högsta domstolen uttalat att innehav av 5 g amfetamin ska ses som ett narkotika brott av normalgraden, vilket är en riktlinje för din fråga som talar för att ditt innehav inte kommer att klassificeras som grovt.

Dock vill jag återigen påpeka att jag inte kan ge dig ett svar huruvida graderingen utav brottet kommer göras eftersom det är upp till domstolen att avgöra, bevisvärdena samt väga in alla omständigheter i fallet. Dock kan jag, som ovan, lyfta fram vad de tittar på samt vilka grundläggande riktlinjer som finns att beakta.

Eftersom att du vidare är över 21 år så kommer dessvärre inte någon straffrabatt att vara aktuell i ditt fall, se BrB 28:7.


Att överklaga domen:

Om du döms för även hasch-biten så kan du överklaga detta till Hovrätten, och utav den ev. domen i denna del kommer det att framgå under vilken tidsram som du måste agera i detta. Jag vill dock uppmärksamma dig på din rätt att förordna offentlig försvarare om du känner att du behöver stöd i en ev. rättegång, och skulle därav råda dig till det.

Jag vill som avslutning påpeka att det är åklagaren som har bevisbördan gällande att bevisa det brott som denne påstår att du begått, dvs. föra en bevisning kring att haschet var ditt. Du bör givetvis försöka förklara detta för polis/åklagare innan en ev. rättegång. Det är sedan, väl i rättegången, upp till domstolen att värdera denna bevisning och om det når upp till kravet "ställt bortom rimligt tvivel". Jag kan som omnämnt givetvis inte göra en fullgod bedömning av situationen men jag vill bara nämna för dig att det inte räcker med att påstå att haschet tillhör dig, utan detta ska vara bevisat på något vis som domstolen finner styrkt.


Sammanfattningsvis så finner jag det högst troligt att innehavet rubriceras som ringa, men denna bedömning består utav de punkter jag nämnde ovan och kan inte ges ett slutgiltigt svar på här. Vidare råder jag dig i en process att självfallet ha en försvarare, särskilt om du är orolig att bli dömd för en gärning du ej begått. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (419)
2020-05-31 Påverkar ringa narkotika möjligheten till körkort? Vad är straffet ?
2020-05-29 Vad ett narkotikabrott kan innebära för en persons arbetssituation
2020-05-27 Är det straffbart att bruka cannabis och vad kan påföljden bli?
2020-05-25 Är cannabisknoppar lagliga?

Alla besvarade frågor (80615)