FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt11/12/2019

Är bostadsrättsföreningar skyldiga att föra register över sina medlemmar?

Hej

Jag bor och äger en lägenhet i en bostadsrättförening.

Har bett att få Epostadresser till samtliga medlemmar i föreningen.

Min fråga är, måste inte alla Brf föra ett lägenhets/medlemsregister???


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från bostadsrättslagen (BRL).

En bostadsrättsförening ska ha ett medlemsregister

Bostadsrättsföreningen är skyldiga att föra register över vilka som är medlemmar i föreningen och över de lägenheter som är bostadsrätter (9 kap. 8 § BRL).

Medlemsregistret ska innehålla uppgift om

Medlems namn och postadress, Vilken tidpunkt medlemmen gick med i föreningen Vilken bostadsrätt som medlemmen har (9 kap. 9 § BRL)

Registret ska finnas tillgängligt för alla medlemmar i föreningen

Medlemsregistret ska finnas tillgängligt för alla medlemmar att ta del av (9 kap. 9 § BRL). Det innebär att du har rätt att ta del av registret på ett läsbart sätt om du besöker föreningen. Det finns dock ingen skyldighet att ge dig en kopia eller utskrift av registret. Det framgår av förarbetet till lagen.

Den bostadsföreningen som inte har ett medlemsregister kan få böter

Om en bostadsrättsförening inte har ett register över sina medlemmar eller inte har registret tillgängligt så kan föreningen dömas till böter (10 kap. 3 § femte punkten BRL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Jenny VibergRådgivare