Är bostadsrätten samboegendom och den inte anskaffats för gemensamt nyttjande?

FRÅGA
Jag bor i en bostadsrätt sedan 2017 och har nu, tre år senare träffat en partner som avser att flytta in med mig. Kan min bostadsrätt ändå utgöra samboegendom om vi separerar i framtiden? Som jag förstår det krävs det att bostaden anskaffas för gemensamt nyttjande för att den ska anses vara samboegendom. Det kan ju inte vara fallet för mig i så fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa sambolagen.

Bodelning enligt sambolagen

Vid en separation mellan två sambor, ska samboegendom ingå i bodelningen (8 § SamboL). Bodelning innebär att samboegendomen delas mellan samborna. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Det stämmer att bostadsrätten räknas som samboegendom om den ägs gemensamt och var köpt avsedd för att användas av både dig och din sambo (5 § SamboL). Då du har köpt denna bostadsrätt på egen hand tre år innan du träffat din partner, utgör den inte samboegendom.

Vem har bäst rätt till bostadsrätten?

Vid bodelningen delas samboegendomen lika mellan parterna (13 och 14 § SamboL). Gällande hyresrätter och bostadsrätter finns det en särskild regel som kan komma att bli aktuell vid en eventuell bodelning (22 § SamboL). Denna regel innebär att en av samborna kan ha bäst rätt att ta över bostaden oavsett om bostaden kategoriseras som samboegendom eller inte. För att denna regel ska gälla, behöver personen som anser sig ha mest behov av bostadsrätten visa synnerliga skäl till att bostadsrätten bör tillfalla denna part (22 § SamboL). Kravet "synnerliga skäl" tolkas mycket restriktivt.

Den sambo som i ett sådant fall övertar bostaden, måste ersätta den andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar i bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på det sättet. Om det inte är möjligt måste det som fattas betalas med pengar (22 § SamboL).

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2895)
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo
2021-04-13 Sambon betalade mer för lägenheten - vad händer?
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (91198)