Är bilar och pengar samboegendom?

FRÅGA
Min sambo är mycket äldre än mig och han vill att pengar och bilar står i mitt namn, för att skydda mig om han avlider. Han har särkullbarn. Är det som står i mitt namn skyddat från arv om han avlider?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § sambolagen (här) så utgör sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom. När ett samboförhållande upphör så är det samboegendomen som ska ingå i bodelningen enligt 8 § sambolagen (här). Bilar och pengar uppfyller dock inte definitionskravet på samboegendom enligt 6 § sambolagen (här). Detta innebär att pengar och bilar inte är att anses som samboegendom i lagens mening och ska därmed inte heller ingå i en eventuell bodelning. Man kan dock upprätta ett samboavtal som hävdar motsatsen, alltså att viss egendom ska ingå i en eventuell bodelning.

När det gäller ett eventuellt dödsfall så reglerar ni sådan egendom som inte utgör samboegendom genom att upprätta ett testamente. Ni kan alltså genom ett testamente tala om vilken egendom som ska tilldelas den efterlevande sambon eller om ni vill att all egendom ska tilldelas denne. Det innebär alltså att egendom inte nödvändigtvis behöver stå i ditt namn för att det ska tillfalla dig så länge ni har ett testamente som talar om att vilken egendom som ska tillfalla dig. Dock så har alltid den avlidnes bröstarvingar rätt att kräva sin laglott som är halva arvslotten enligt 7 kapitlet Ärvdabalken (här).

Sammanfattningsvis så kommer alltså pengar eller bilar som står i ditt namn inte att ingå i bodelningen om din sambo avlider. Denna egendom tillfaller dig eftersom den inte automatiskt utgör samboegendom enligt lagens mening. Ni kan också upprätta ett testamente och tala om vilken egendom som ska tillfalla dig om din sambo avlider.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2755)
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?

Alla besvarade frågor (85240)