Är betygsbeslut offentliga?

FRÅGA
Rektor vid ett kommunal skola 7-9 har varit på rektorsprogramsinternat och vidåterkomsten till skolan upptäcker rektor att en medarbetare har utformat följande riktlinjer förskolan: Frågor från enskilda som gäller skolans verksamhetsområde ska besvaras snabbt. Betygsbeslut som rör "kändisbarn" ska inte lämnas ut till journalister, eftersom sådana handlingar varken är allmänna eller offentliga. I detta fall vet jag inte om rektorn under sin frånvaro på internat har dirigerat till denne medarbetar att fatta beslut om sådana riktlinjer. Vilka lagrum som gäller här? Jag har hört om myndighet har en serviceskyldighet och betygsbesluten är inte sekretessbelagda, stämmer detta?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom betygsbeslut är upprättade av skolan som är en kommunal myndighet är det en allmän handling enligt 2:3 jämte 2:7 Tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt offentlighetsprincipen som får uttryck i 2:1 TF är utgångspunkten att allmänna handlingar är offentliga och alla ska ha rätt att ta del av dem. Detta gäller så länge de inte är belagda med sekretess

Bestämmelser om sekretess i skola hittar du i 23 Kap. Offentlighets- och sekretesslagen. I detta kapitel saknas en bestämmelse som belägger betygsbeslut med sekretess, varesig om det rör sig om ett "kändisbarn" eller annan elev. Alltså ska betygsbeslut anses vara offentliga handlingar och ska kunna begäras ut enligt offentlighetsprincipen.

Vad gäller serviceskyldigheten som myndigheterna har hittar du bestämmelsen om detta i 4-5 §§ förvaltningslagen (FL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Khoo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (380)
2022-01-15 Har man rätt att lämna lektionen om läraren är sen
2022-01-12 Söka jobb inom skolan trots misshandelsdom?
2021-12-28 Omprövning eller rättelse av felaktig rättning på tentamen
2021-12-08 När har jag rätt at få tillbaka min mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (98676)