Är betalda camshower och sexchattar lagliga?

FRÅGA
Det finns en mängd olika sidor för sexchat och camshower mm "Chaturbate""Livejasmine" "Cam4free" och allt vad de heter. Är det lagligt att betala för att någon vuxen över 18 år att visa sig naken?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga gäller alltså huruvida det är lagligt att betala vuxna för sexuellt utmanande nakenposeringar och liknande. Reglerna kring detta hittar man i brottsbalkens sjätte kapitel, om sexualbrottslagstiftning (BrB 6 kap.).

För att ge dig ett så fullständigt sätt som möjligt kommer jag gå igenom hur de lagliga gränserna för ämnet har dragits.

Sexuell posering mot betalning är som utgångspunkt lagligt

Den sexuella myndighetsåldern i Sverige är femton år, men för vissa typer av sexuella handlingar och beteenden krävs att de medverkande är över arton år. Sexuell posering – ett begrepp som bland annat innefattar utmanande nakenbilder/filmer – kräver i praktiken att posören är över arton år om denne utför handlingen mot betalning (BrB 6 kap. 8 § stycke 2). För fullvuxna individer är därmed utgångspunkten att man får visa upp sig naken i utbyte mot betalning. Sexchattar är fullt lagliga på samma villkor.

Undantag från denna utgångspunkt

En annan gräns måste dras mot sexköp. Enligt lagen är det olagligt att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (BrB 6 kap. 11 §). Frågan är därmed hur begreppet sexuell förbindelse ska tolkas. Att nakenposering, både över nätet och i fysiska rum (strippklubb exempelvis), anses falla utanför begreppet har gjorts helt klart i rättslitteraturen och praxis. Masturbation – som sker på uppmaning av betalaren – har också i ett rättsfall ansetts straffritt (AD 63/2007). Så länge som akten sker över nätet och saknar fysisk beröring borde det därmed ej klassas som sexköp, även om man bör vara medveten om att situationen berör legala gränsområden.

Vidare kan det vara värt att nämna att det möjligtvis kan vara ett brott att fotografera livesändningen. Då dessa sändningar ofta utgår från privata platser, såsom hem, sovrum, badrum etc. kan det utgöra brottet kränkande fotografering om personerna förevigas utan att ha lämnat samtycke, även om uppenbarligen samtyckt till sin egen videoinspelning (BrB 4 kap. 6 a §).

Slutligen är viktigt att det hela sker under de medverkandes frivillighet. Skulle posören framstå som tvingad, drogad eller i övrigt grovt utnyttjad kan det utgöra mycket grova brott att främja situationen genom betalning eller uppmuntrande kommentarer (BrB 6 kap. 1 §/ 6 kap. 2 §).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (228)
2019-05-20 Omfattar nya ”samtyckeslagen” fall där någon senare ångrar den sexuella handlingen?
2019-05-19 Är det lagligt att par som del av sitt sexliv säljer sex till andra personer? Är det hallickverksamhet?
2019-05-07 Frikänd för våldtäkt på grund av sömn - sexsomni.
2019-05-03 Gallring av belastningsregister

Alla besvarade frågor (69294)