Är begäran om bodelning preskriberad för min dotters f.d. sambo eftersom han inte hört av sig på ett år?

FRÅGA
Hej!Min dotter och hennes sambo flyttade isär för 14 månader sedan. Förra sommaren sms:ade ex-sambon mig och ville träffas för att han skulle få pengar för det som han uppfattade som sin del av boet. Jag svarade att vi skulle boka ett möte och frågade om han kunde godta ett skuldebrev gällande hans ev del av lägenheten ( min dotter äger den, men den köptes för att de skulle bo där tillsammans). Efter det har han inte hört av sig överhuvudtaget gällande detta. Han har inte tagit upp det med dottern heller. Han fick ett antal saker från lägenheten förra sommaren, och verkade nöjd med det. Nu, alltså 14 månader senare, hör han av sig till dottern och vill ha pengar för lägenheten. Kan man i detta läge anse att han begärt bodelning? Han har ju som sagt inte återkommit i ärendet på över ett år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska samboegendomen fördelas dem emellan genom en bodelning, om någon av dem begär det. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Som jag förstår det i det fallet du beskriver har din dotters f.d. sambo förra sommaren, en tid efter att samboförhållandet upphörde, hört av sig till dig och sagt att han ville träffas för att få pengar för "sin del av boet". Efter det hörde han inte av sig, förrän nu, 14 månader efter att samboförhållandet upphörde. Du undrar om man kan anse att han begärt bodelning förra sommaren eller ej.

I ert fall blir det till att avgöra om den begäran din dotters sambo gjorde förra sommaren är att bedöma som en begäran om bodelning eller ej. Den begäran som skett nu, 14 månader efter att samboförhållandet upphörde, är för sen. Enligt högsta domstolens uttalande i rättsfallet NJA 2008 s. 49 är det den som påstår att hen begärt bodelning inom ettårsfristen som normalt sett anses ha bevisbördan för sitt påstående. I förevarande fall är det helt enkelt din dotters f.d. sambo som har att bevisa att han begärde bodelning förra sommaren för att han ska ha möjlighet till framgång. Det finns inget krav i lagen om att en begäran måste ske enligt viss form vilket innebär att begäran om bodelning kan ske såväl muntligt som skriftligt. Skriftligt är givetvis att föredra ur bevissynpunkt.

I rättsfallet ovan uttalade domstolen i det specifika fallet att det framgick att parterna under det första året efter samboförhållandets upphörande fördelade en stor del av samboegendomen utan att det skedde i formen av en bodelning. Vad som återstod var enbart att fördela vinsten efter försäljning av den gemensamma bostadsfastigheten. I den delen pågick vid utgången av ettårsfristen fortfarande diskussioner som inledningsvis torde ha skett med utgångspunkten att det skulle ske en mer formlös fördelning också av denna egendom. Det var först efter att ettårsfristen löpt ut som diskussionerna om fördelning av vinsten intensifierades. Enligt domstolen kunde det med hänsyn till möjligheten att göra en formlös fördelning inte innebära att den ena sambon därför uppfattat eller borde ha uppfattat att det röde sig om en begäran om bodelning från den andra sambons sida. Domstolens slutsats i fallet blev att begäran om bodelning inte skett tydligt nog i tid varför rätten till sådan var preskriberad.

I din dotters fall går det inte att ge ett helt klart svar på huruvida sambon kan anses ha begärt en bodelning tillräckligt tydligt förra sommaren. Det kan, med ledning av ovanstående rättsfall, argumenteras för att sambon inte begärde någon bodelning utan att det snarare rörde sig om en formlös fördelning av det samborna ägde. Det kan även argumenteras för att om din dotters f.d. sambo ville begära bodelning skulle han vänt sig till henne och inte dig. Tyvärr kan jag inte ge något besked om hur en domstol kommer att resonera, men utifrån det du delgett oss i frågan kan det åtminstone argumenteras för att begäran om bodelning skett för sent.

Om din dotter vill göra gällande att begäran om bodelning är preskriberad kan det vara en god idé att hon anlitar en jurist som företräder henne. Om så är intressant kan ni återkomma till mig per e-post för en offert från en av våra jurister och vidare kontakt.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på onsdag, den 12 augusti, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2859)
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?
2021-03-01 Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?
2021-03-01 Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?
2021-02-28 Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

Alla besvarade frågor (89907)