Är barn dödsbodelägare?

Min exmake har avlidit och undrar nu om hans barn är alla dödsbodelägare? Han var ogift och hade 3 barn med mig och 1 barn med en annan. Barnen är 19,16,12 och 6 månader

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En avliden persons tillgångar kallas för ett dödsbo. En dödsbodelägare är någon som har omedelbar rätt till arv. En dödsbodelägare ska förvalta dödsboet om ingen bodelningsman eller testamentsexekutor finns som ska göra det. En dödsbodelägare kan också företräda dödsboet gentemot tredje man samt svara i mål som rör boets utredning (18 kap. 1§ 1 stycket Ärvdabalken). Vanliga dödsbodelägare är den avlidnes barn eller efterlevande make.

Din exmakes barn hans arvingar (2 kap. 1§ 1 stycket Ärvdabalken). Eftersom din exmake inte var gift finns det ingen efterlevande make som ska ärva istället för barnen. I och med att de alltså är hans arvingar och har omedelbar rätt till arv är de också dödsbodelägare.

Det blir lite speciellt eftersom det är delvis omyndiga barn som är dödsbodelägare. Barn som är omyndiga har förmyndare. Som huvudregel är det föräldern som brukar vara barnets förmyndare (10 kap. 2§ Föräldrabalken). En förmyndare ska förvalta barnens tillgångar och företräda dem (12 kap. 1§ 1 stycket Föräldrabalken). Det finns en specialregel som behandlar den situation om du som förälder till dina barn skulle ha rätt till egendom ur din exmakes dödsbo. Skulle du fått egendom testamenterad till dig innebär det att både du och barnen har rätt till egendom ur dödsboet. Då måste överförmyndaren förordna en god man till barnen för att vårda deras rätt i boet (11 kap. 2§ Föräldrabalken).

Sammanfattningsvis är alla barnen dödsbodelägare.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”