FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev30/03/2022

Är banken bunden av en felskrivning i ett skuldebrev?

Hej.

Har en fråga gällande villkor i skuldebrev.

Jag och min sambo har nyligen fått bolån hos Swedbank. I och med att vi lånar mer än 4.5x vår gemensamma årslön har vi 3% i amortering och det var vi medvetna om från början. Nu framgår det dock att banken har skickat ut fel villkor i skuldebrev och dessa är enbart på 2%. Banken och vi har alltså ett avtal med 2% amortering istället för 3% i villkoren.

Banken har nu hört av sig och vill att vi manuellt ändrar detta eller skriver nya papper. Låter som att de är bundna om vi själva inte gör något.

Frågan är alltså:

Är vi skyldiga att ändra detta eller är detta bankens fel och vi behöver endast ändra till 3% om vi själva vill?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår den som att du undrar om banken är bunden av felskrivningen i det skriftliga dokumentet för ert skuldebrev och ifall ert amorteringskrav nu är 2 % istället för 3 %. För att besvara frågan kommer jag först förklara lite allmänt vad som gäller för avtal i svensk rätt och sedan hur det appliceras på er situation.

Avtalet är er överenskommelse – det skriftliga dokumentet är endast bevismedel

Du skriver i din fråga att ni och banken nu har ett avtal med 2 % amorteringskrav istället för 3 % som ni ursprungligen kom överens om. Det stämmer tyvärr inte. Anledningen till det är att pappret inte är något avtal, det fungerar endast som bevis för att det finns ett avtal och vilket innehåll det har. Avtalet är i själva verket er överenskommelse och pappret är i detta sammanhang endast till som bevismedel över vad den överenskommelsen innehåller.

Avtal ingås i svensk rätt genom att överensstämmande viljeförklaringar avges. Det brukar beskrivas som att ena parten lämnar ett anbud och den andra parten lämnar en accept på anbudet (avtalslagen). När accepten når mottagaren har avtalet ingåtts och är därifrån bindande.

Vad gäller i er situation?

Som jag förstår det har ni redan nått en överenskommelse och därmed ett bindande avtal. En felskrivning ändrar inte innehållet i avtalet men påverkar bevismöjligheten för banken att ni kommit överens om 3 % amorteringskrav. Jag tror tyvärr för er skull att banken inte kommer ha några svårigheter att bevisa att ni kommit överens om amorteringskrav på 3 % och att skrivelsen i de papper ni fått är en felskrivning.

Svaret på dina frågor blir därför att ni inte är skyldiga att göra något men banken är inte bundna av vad som står i pappret om det beror på en felskrivning. Banken har däremot bevisbördan för att er överenskommelse egentligen har en annan betydelse än vad pappret antyder.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänliga hälsningar,

Aron BergRådgivare