FrågaAVTALSRÄTTAvtal11/04/2018

Är avtalet ogiltigt om underskriften är skrivet på fel ställe?

Blir ett kontrakt ogiltigt om en av namnunderskrifterna skrivits under "namnförtydligande" istället för "namnteckning"? Namnförtydligande och signatur står alltså båda i samma ruta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten i svensk rätt är att avtal ska hållas så fort det ingåtts. Vid tolkning av ett avtal utgår man från den gemensamma partsavsikten; alltså hur, när och om vad avsåg parterna ingå avtal? Den gemensamma partsavsikten äger enligt huvudregeln företräde framför vad som egentligen står i avtalet. Det faktum att det inte finns med något namnförtydligande med eller att det är skrivet på fel plats leder inte till den tolkningen att avtalet ska ogiltigförklaras eller hävas, avtalet ska fortfarande hållas. En naturlig tolkning av ert avtal skulle därför vara att avtalet är ingånget, eftersom det var vad ni avsåg, om än underskriften/namnförtydligande skrivits på fel ställe. Om du vill kan du alltid kontakta din motpart för att fråga om ni kan korrigera detta, om än det inte har någon betydelse rent rättsligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning