Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?

Hej!

Jag har en fråga angående om mahr gäller i Sverige. Jag har förstått mig att om två personer (muslimer) är gifta och har skrivit på avtal att mahr ska ges till bruden ifall dem skiljer sig, så blir det inte giltigt enligt svensk lag.

Jag undrar om på vilka sätt man kan göra mahr giltigt?

Att bruden får det summa som har avtalats vid skilsmässa.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning enligt svensk rätt

Enligt de svenska äktenskapsrättsliga reglerna har makar rätt att sinsemellan avtala om vilken egendom som tillfaller vilken av makarna, och vilken egendom som makarna delar på, genom ett äktenskapsförord. Det kan även ske genom att makar inför en omedelbart kommande äktenskapsskillnad avtalar om en kommande bodelning, eller annat som har samband med detta (9 kap. 13 § första stycket ÄktB), s k föravtal. Det sistnämnda gäller inte om föravtalet ingås långt i förväg eller utan samband med en äktenskapsskillnad; det är då utan verkan (9 kap. 13 § andra stycket ÄktB).

Ett undantag från makarnas avtalsfrihet är att utfästelser om gåva mellan makarna är utan verkan (8 kap. 2 § ÄktB). Det är med andra ord inte möjligt att reglera en i framtiden given gåva till den andra maken. Ändamålet bakom regeln är dels att skydda gåvogivaren från obetänkta åtaganden, dels att det annars varit för lätt att undandra egendom från evenetuella borgenärer.

Svensk rätt och mahr

I NJA 2017 s 168 diskuterades hur avtal om att i framtiden utge mahr förhåller sig till svensk rätt. Högsta domstolen ansåg att ett det är att betrakta som en s k benefik rättshandling, dvs en gåva. Eftersom ett avtal om mahr blir aktuellt först vid en bestående äktenskapsskillnad innebär det att ett sådant avtal som gjorts dessförinnan utgör en utfästelse om gåva, vilket alltså är utan verkan (8 kap. 2 § ÄktB). Även om avtal om mahr inte skulle anses vara en gåva blir den utan verkan. Ett avtal om att på begäran utge mahr har nämligen många likheter med ett föravtal. Ett sådant avtal blir giltigt endast om det görs inför en omedelbart förstående äktenskapsskillnad, och om det sker tidigare behöver det utgöra ett äktenskapsförord för att bli giltigt (9 kap. 13 § andra stycket ÄktB).

Vad innebär det här för dig?

I ljuset av vad som sagts ovan, är ett avtal om mahr svårt att förena med den äktenskapsrättsliga regleringen. Avtal om mahr betraktas i svensk rätt som ett löfte om en framtida gåva. Sådana rättshandlingar, gåvoutfästelser, har ingen giltig verkan i samband med äktenskapsskillnad, varför de inte kan göras gällande i en bodelning.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning