Är att ta bilder och text ur en bok upphovsrättsligt intrång?

2020-03-02 i Immaterialrätt
FRÅGA
Vi är tre personer som tillsammans skrivit en bok om vår by under de senaste 300 åren. Boken har illustrerats med foton som vi letat fram och fått tillstånd att publicerat samt teckningar. Fotona är tagna från slutet av 1800-talet till 2019 (de senare har vi själva tagit) och teckningarna är gjorda omkring 1990. En privatperson har kopierat bilder och bildtexter ur boken och lagt ut på sin hemsida utan tillstånd från någon av oss. Han har heller inte angivt varifrån bilderna är hämtade. Får man göra så?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Vad är problemet?

Frågan är huruvida ett upphovsrättsligt intrång har skett. Detta är en fråga som regleras ilag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Bild och text omfattas av upphovsrätten (1 kap. 1 § 1 st 1 och 5 p URL).

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den?

Upphovsrätt innebär att den eller de som har skapat ett verk, som uppfyller vissa kriterier, har ensamrätt till verket. Upphovsrätt uppstår utan registrering, om förutsättningarna för sådant skydd är uppfyllda. Den som har skapat ett konstnärligt verk, har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § 1 st 3 p URL). För att bilderna och texterna ska omfattas av ett upphovsrättsligt skydd krävs det att de uppnår verkshöjd. Detta innebär att de uppvisar ett visst mått av originalitet och är skapade av upphovsmannen/upphovsmännen självständigt. Som hjälpnorm vid verkshöjdsbedömningen används dubbelskapandekriteriumet, vilket innebär att bilderna och texterna i fråga endast kan erhålla skydd om de har en sådan självständighet och originalitet att det finns en minimal risk för att två personer, oberoende av varandra, skulle kunna skapa verk som i väldigt hög grad liknar de aktuella texterna och bilderna. Om dessa kriterier är uppfyllda skyddas er bok av upphovsrätten.

Vem tillfaller upphovsrätten?

Den som har skapat ett verk har upphovsrätten (1 kap. 1 § URL). Om ett verk har två eller flera upphovsmän, som i ert fall, vilkas bidrag inte utgör självständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt (1 kap. 6 § URL).

Vad innebär detta för er?

Slutsatens är privatpersonen med största sannolikhet har gjort ett upphovsrättsligt intrång i ert verk, vilket inte är tillåtet. Om ni vill gå vidare med ärendet rättsligt, är ni välkomna att ta kontakt med Lawlines juristbyrå.

Hoppas svaret varit till er hjälp, annars är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (976)
2021-05-17 Får jag framställa exemplar av konstverk jag redan sålt?
2021-05-14 Upphovsrätt
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?

Alla besvarade frågor (92363)