Är arbetsgivaren ansvarig att utge arbetsgivarintyg?

2019-11-05 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA
Hej, är arbetsgivaren efter en konkurs ansvarig att utfärda arbetsgivarintyg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är arbetsgivaren skyldig att lämna ut arbetsgivarintyg?

Din fråga rör arbetsgivarintyg och regleras i lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF). En arbetsgivare är enligt 47 § 2 st ALF skyldig att lämna ut ett arbetsgivarintyg på arbetstagarens begäran. Det finns dock inget straff mot en arbetsgivare som vägrar att lämna ut ett intyg. Om det föreligger svårigheter med att få ut ett arbetsgivarintyg kan man istället styrka hur mycket man arbetat med hjälp av t.ex. lönespecifikationer eller att en facklig representant på företaget som kan intyga att du arbetat där.

Om arbetsgivaren inte är kontaktbar kan du även försöka få ut intyget genom att vända dig till konkursförvaltaren som tar hand om företagets konkursbo. Arbetsgivaren befrias dock inte genom konkursen från sina skyldigheter gentemot arbetstagaren för förhållanden som gäller tid före konkursutbrottet. Arbetsgivaren är alltså fortfarande skyldig att utfärda arbetsgivarintyg men många konkursförvaltare utfärdar intyget om de har det material som krävs för att fylla i ett arbetsgivarintyg.

Sammanfattningsvis

Jag tycker att du ska vända dig till konkursförvaltaren om du inte kan få tag på arbetsgivaren. Om konkursförvaltaren inte kan ge dig ett arbetsgivarintyg får du försöka styrka dina uppgifter på annat sätt, exempelvis genom lönespecifikationer.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kathleen Ramos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarintyg (38)
2020-07-26 Felaktiga uppgifter på arbetsgivarintyget?
2020-06-08 Begära arbetsgivarintyg efter praktik
2020-01-24 Hur länge kvarstår skyldigheten att lämna arbetsgivarintyg?
2019-11-05 Är arbetsgivaren ansvarig att utge arbetsgivarintyg?

Alla besvarade frågor (82582)