Är antinazistiska symboler hets mot folkgrupp?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag undrar över användningen av hakkors i konst, på kläder, tygpåsar m.m där meddelandet som går fram är av anti-nazistisk karaktär. Får man lov att sälja objekt med ett motiv som innehåller t.ex ett hakkors som är överstruket, en blomma med hakkorset i som någon trampar på, eller någon som kastar hakkors i soptunna? Är själva hakkorset skäl nog till en anklagelse för hets mot folkgrupp eller är det kontexten den presenteras i som bestämmer? Kan motiven annars falla in på någon annan form av regelbrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Brottsbalken 16 kap. 8 § definierar hets mot folkgrupp enligt följande: "Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter." Ett klistermärke där någon slänger ett hakkors eller liknande är symboliken mycket tydlig att det handlar om ett avståndstagande från nazism, alltså är det inte sådan missaktning som avses i HMF-lagen. Kort sagt: Det går bra att sälja sådana klistermärken. Hoppas du fick svar på din fråga.

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1008)
2021-10-27 Omedveten om en handlings brottslighet
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?

Alla besvarade frågor (96614)