FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/11/2018

Är anställningskontrakt som tvingar någon att stanna viss tid hos ag efter en betald utbildning juridiskt giltigt?

Är anställningskontrakt som tvingar någon att stanna viss tid hos ag efter en betald utbildning juridiskt giltigt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är möjligt att skriva in en s.k. utbildningsklausul i anställningsavtalet då arbetstagaren åtar sig att jobba kvar på företaget efter att ha gått utbildning som arbetsgivaren betalat. Det går inte att tvinga någon att stanna kvar på en arbetsplats, vanligen blir arbetstagaren återbetalningsskyldig om hen säger upp sig i förtid.

Giltigheten för en utbildningsklausul är beroende av vissa omständigheter:

Omständigheter som kan göra klausulen giltig:

Utbildningen är dyr och inte sedvanlig kompentensutveckling. Det är arbetstagaren som övertalat arbetsgivaren att få åka på utbildningen. Tiden som arbetstagaren åtar sig att stanna kvar på arbetsplatsen är inte längre än vad som är skäligt i förhållande till utbildningens kostnad. Återbetalningskravet vid eventuellt avtalsbrott är inte oskäligt. Anledningen till arbetstagarens uppsägning är att börja jobba vid en annan konkurrerande verksamhet.

Omständigheter som kan gör att klausulen inte är giltig:

Utbildningen är sedvanlig kompetensutveckling. Utbildningen är beordrad av arbetsgivaren. Tiden för anställningstiden står inte i förhållande till utbildningens kostnad. Återbetalningskravet står inte i relation till utbildningens kostnad. Anledningen till arbetstagarens uppsägning är av personlig karaktär.

En bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Emma FrostRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”