Är anställningsavtal och tjänsteintyg för anställd inom landstinget offentliga handlingar?

Hej!

Är ett anställningsavtal och tjänstgöringsintyg för en anställd inom landsti get offentlig handling.

Om så, vilken lagparagraf reglererar detta.

Tacksam för svar!

MVH

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad som krävs för att de aktuella handlingarna ska räknas som allmänna handlingar. Sedan kommer jag redogöra för ifall handlingarna kan vara skyddade av sekretess och sist kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga!

Eftersom din fråga handlar om allmänna handlingar blir tryckfrihetsförordningens (TF) 2 kap. tillämpligt.

Är anställningsavtalet och tjänsteintyget allmänna handlingar?

Anställningsavtalet och tjänsteintyget är båda handlingar, TF 2 kap. 3 §. Förutsatt att de förvaras hos landstinget eller en annan myndighet är dessa handlingar allmänna om de antingen är inkomna eller upprättade hos myndigheten, TF 2 kap. 4 §. Utifrån den informationen som jag fått i frågan så är anställningsavtalet och tjänsteintyget av allt att döma upprättade hos en myndighet, eftersom det rör sig om en offentlig arbetsgivare, TF 2 kap. 10 §.

Båda dessa handlingar bör alltså vara allmänna och vem som helst har därmed rätt att begära att få titta på originalhandlingarna eller att få kopior av de förutsatt att handlingarna är upprättade och befinner sig hos en myndighet. Man behöver inte heller uppge någon information om sig själv eller varför man vill ha handlingarna vid en sådan begäran, TF 2 kap. 18 §.

Kan handlingarna omfattas av sekretess?

De enda undantagen som finns för att få ut allmänna handlingar är ifall de omfattas av sekretess. Vilka slags handlingar som omfattas av sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Eftersom jag inte vet exakt vad för handlingar det rör sig om så kan jag inte med säkerhet svara på om det föreligger någon sekretess för de, men det jag kan säga är att generellt gällande denna typen av handlingar så brukar det inte föreligga någon sekretess.

Av allt att döma är alltså handlingarna inte skyddade av sekretess.

Sammanfattning

Eftersom det rör sig om handlingar hos en myndighet räknas de som allmänna handlingar förutsatt att de är upprättade hos myndigheten och förvaras där. Därmed har också vem som helst rätt att begära att få se handlingarna eller begära kopior av de. Detta är alltså förutsatt att handlingarna inte är omfattade av sekretess, vilket inget tyder på att de skulle vara.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det uppstår övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo