Är andrahandskontrakt utan tillstånd från hyresvärden juridiskt bindande?

2020-09-07 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej, har en fråga angående andrahandsuthyrning av hyresrätt. Om detta sker utan tillstånd är då kontraktet som signerats vid andrahandshyresgästens inflytt juridiskt bindande? Vad gäller vid uppsägning av kontrakt, hur lång är uppsägningstiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller för otillåtna andrahandskontrakt?

För avtal om andrahandsuthyrning utan tillåtelse gäller samma regler mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen som i de fall uthyrningen sker med hyresvärdens tillstånd. Förstahandshyresgästen måste alltså beakta reglerna om uppsägningstid i 12 kap. 4 § Jordabalk (JB). I de fall det inte är överenskommet att hyresavtalet upphör att gälla vid viss tid gäller avtalet på obestämd tid. Om någon uppsägningstid inte är avtalad gäller då tre månaders uppsägningstid för båda parter.

Detta går inte att avtala bort till andrahandshyresgästens nackdel. Däremot går det att avtala till andrahandshyresgästens fördel (12 kap. 1 § 5 st. Jordabalk). Står det exempelvis "en månads uppsägningstid" i avtalet, innebär det således att andrahandshyresgästen har rätt att säga upp avtalet med en månads varsel, men att förstahandshyresgästen måste beakta lagens tre månader.

Hyresavtalet mellan andrahandshyresgästen och förstahandshyresgästen är alltså juridiskt bindande.

Vad är skillnaden mellan tillåtna och otillåtna andrahandskontrakt?

Den betydande skillnaden mellan tillåtna och otillåtna andrahandskontrakt är att förstahandshyresgästen riskerar få hyresrätten förverkad om hyresvärden upptäcker att denne hyr ut i andra hand utan tillåtelse (12 kap. 42 § 3 p. jordabalken). Finns det anledning för förverkande kan hyresvärden säga upp kontraktet omedelbart. Förverkandet påverkar även andrahandshyresgästen eftersom inte heller denne får bo kvar.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis är avtal om andrahandsuthyrning som inte har fått tillstånd från hyresvärden juridiskt bindande mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen. Vid uppsägning av kontraktet gäller därmed de vanliga reglerna om uppsägning. Dessa stadgar att uppsägningstiden är tre månader. Om annat har avtalats och detta är till fördel för andrahandshyresgästen gäller det istället.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (620)
2020-09-17 Får en hyresvärd begära betalt för en skada flera gånger?
2020-09-10 Har jag rätt att få tillträde till lägenhet jag hyr ut i andra hand?
2020-09-07 Är andrahandskontrakt utan tillstånd från hyresvärden juridiskt bindande?
2020-09-03 Jag hyr ut min villa, har hyresgästen besittningsskydd?

Alla besvarade frågor (84253)